ΕΣΠΑ 2014-2020: Οι ανοιχτές δράσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Το 2023 είναι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνονται οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, λοιπόν, με τις νέες δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, εξακολουθούν να είναι ενεργές για υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή από επιχειρήσεις δράσεις που χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενεργές δράσεις

Οι ενεργές δράσεις που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι οποίες απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, είναι οι εξής:

✱ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ά.).

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 3.900 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (έξι ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα) για έξι μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Υποβολή αιτήσεων έως 14/7/2023.

✱ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, στη Δυτική Ελλάδα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους στη δράση. Στόχος είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά, οι οποίοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 93 ανέργων ηλικίας από 20 έως 44 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων έως 24/7/2023.

✱ Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για χρονικό διάστημα επτά μηνών.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 15.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιχειρήσεις, έως τη συμπλήρωση των θέσεων εργασίας/εξαντλήσεως προϋπολογισμού.

✱ Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το έργο αφορά υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Βασικός στόχος της δράσης είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες. Η δράση έχει ολοκληρωθεί για την Αττική και συνεχίζεται για τους εργαζόμενους στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER/CLLD – 2η Πρόσκληση

Ενεργές δράσεις στις περιφερειακές ενότητες:

✱ Κοζάνης και Γρεβενών – Υποβολή αιτήσεων έως 28/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Αιτωλίας – Υποβολή αιτήσεων έως 17/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Κεφαλληνίας και Ιθάκης – Υποβολή αιτήσεων έως 19/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Πιερίας – Υποβολή αιτήσεων έως 24/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Καρδίτσας – Υποβολή αιτήσεων έως 28/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Λασιθίου – Υποβολή αιτήσεων έως 31/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Αχαΐας – Υποβολή αιτήσεων έως 7/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Σερρών – Υποβολή αιτήσεων έως 28/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Χίου – Υποβολή αιτήσεων έως 31/7/2023 (ώρα 15:00).

✱ Κιλκίς – Υποβολή αιτήσεων έως 30/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Φλώρινας – Υποβολή αιτήσεων έως 30/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Πέλλας – Υποβολή αιτήσεων έως 21/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Βοιωτίας – Υποβολή αιτήσεων έως 23/8/2023 (ώρα 15:00).

✱ Νήσων Αττικής – Υποβολή αιτήσεων έως 9/10/2023 (ώρα 15:00).

✱ Κεντρική και Βόρεια Εύβοια – Υποβολή αιτήσεων έως 4/9/2023 (ώρα 15:00).

✱ Χανίων & Ρεθύμνης – Υποβολή αιτήσεων έως 18/9/2023 (ώρα 15:00).

✱ Βορείου Έβρου – Υποβολή αιτήσεων έως 27/9/2023 (ώρα 15:00).

✱ Ηλείας – Υποβολή αιτήσεων έως 29/9/2023 (ώρα 15:00).


Σημείωση: Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διάφορων εργασιακών κλάδων, με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς.