ΕΣΠΑ 2021-2027: Στο opske.gr η δημιουργία προφίλ υποψήφιων δικαιούχων

Σε λειτουργία έχει τεθεί από τις 19 Ιανουαρίου 2023 το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στο πλαίσιο αυτό, δύναται όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (opske.gr), προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας, καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ, συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο υποβολής προτάσεων έως και τον έλεγχο μακροχρόνιων υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων. Εκτιμάται ότι το ΟΠΣΚΕ θα υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια.