ΕΣΥΦ: Βαριές οι επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας στην ελληνική γεωργία

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας δημοσίευσε τη Δευτέρα 29/11 κείμενο με το οποίο υποστηρίζει ότι θα επέλθουν σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική γεωργία, εάν εφαρμοστεί η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ και οι στρατηγικές της.

Κατά τον Σύνδεσμο, οι μεταβολές στη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και δραστικών ουσιών, που θα προκληθούν από την ενδεχόμενη μείωση ή και κατάργηση δραστικών ουσιών και σκευασμάτων, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις σε πολύ σημαντικές για τη χώρα μας καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, το ροδάκινο και τα σιτηρά. Αυτές οι επιπτώσεις μεταφράζονται σε μείωση της παραγωγικότητας έως και 60% και αύξηση του κόστους παραγωγής έως και 250%, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι στο κείμενο, το οποίο ο Σύνδεσμος προετοίμαζε για αρκετούς μήνες, δίνει παραδείγματα για τις επιπτώσεις της Πράσινης Συμφωνίας σε σημαντικές εγχώριες καλλιέργειες, που βασίζονται σε μελέτη του 2020 της Crop Life Europe, του φορέα δηλαδή εκπροσώπησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Επιπλέον, προτείνει την κατάρτιση πρωτογενούς, αναλυτικής μελέτης επιπτώσεων από τη μειωμένη χημική φυτοπροστασία στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων και άλλων σημαντικών γεωργικών προϊόντων.

Oι προτάσεις για ανάσχεση των επιπτώσεων του Green Deal

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις και να συνεχίσει η ελληνική ύπαιθρος να είναι βιώσιμη, προτείνονται ενδεικτικά από τον ΕΣΥΦ οι ακόλουθες ενέργειες:

✱ Κατάρτιση μιας αναλυτικής μελέτης επιπτώσεων, η οποία θα καταδεικνύει τις επιπτώσεις της μειωμένης χημικής φυτοπροστασίας στην παραγωγή τροφίμων και άλλων σημαντικών γεωργικών προϊόντων στη χώρα.

✱ Ισχυρή και στοχευμένη υποστήριξη εντός των ευρωπαϊκών οργάνων, προκειμένου να διατηρηθούν οι κρίσιμες για την ελληνική γεωργία δραστικές φυτοπροστατευτικές ουσίες.

✱ Ισχυρή άποψη (βασισμένη σε επιστημονικά, αλλά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια) για την ανάγκη διατήρησης, απαραίτητων για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, δραστικών ουσιών (πχ. εντομοκτόνα για δάκο, ζιζανιοκτόνα για βαμβάκι, νηματωδοκτόνα για κηπευτικά κ.ά.).

✱ Ενσωμάτωση συγκεκριμένων αντίμετρων στην έγκριση των ΦΠ ουσιών, που θα λειτουργήσουν ως μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, ώστε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι δραστικές ουσίες που είναι απαραίτητες στην ελληνική γεωργία.

✱ Ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ περιβαλλοντικών πρακτικών που θα βοηθήσουν τους αγρότες στη μετάβαση στη νέα κατάσταση και θα αμβλύνουν τις συνέπειες της Πράσινης Συμφωνίας.

Στο ίδιο κείμενο, ο ΕΣΥΦ προτείνει ένα πλέγμα αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, καθώς και επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας, σε σύγχρονες τεχνολογίες και εξοπλισμό ψεκασμού.