Ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης της Δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Στην παράταση ενός επιπλέον έτους των δεσμεύσεων της 1ης πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για όσους/όσες δικαιούχους το επιθυμούν και εφόσον προβούν σε υποβολή αίτησης στήριξης για ετήσια παράταση, προχωράει το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, οι αιτήσεις στήριξης για την παράταση θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναμένεται να εκδοθεί έως τα μέσα του τρέχοντος έτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 εκ μέρους των υποψηφίων.

 

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με δικαίωμα παράτασης θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

✱ Να συμπεριλαμβάνονται στο ενεργό Τεχνικό Δελτίο του έτους εφαρμογής 2021 της 1ης πρόσκλησης του/της υποψηφίου/ας.

✱ Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του/της υποψηφίου/ας έτους 2022 με επιλέξιμη για την 1η πρόσκληση της δράσης καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των παραπάνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 45,4 ευρώ/στρέμμα/ετησίως και αφορά τις καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντος γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι και το ύψος των 1,4 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.