Ετήσια στήριξη μελισσοκόμων για την προστασία μελισσοσμηνών και ενίσχυση της βιοποικιλότητας – Τι αφορά

14.06.2024
2' διάβασμα
etisia-stirixi-melissokomon-gia-tin-prostasia-melissosminon-kai-enischysi-tis-viopoikilotitas-ti-afora-40946

Πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας» του ΣΣ ΚΑΠ αναμένεται να εκδώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους το ΥΠΑΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι το έτος 2024 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης, δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός που διατίθεται για τη χρηματοδότηση της Παρέμβασης Π3-70-1.6 ανέρχεται σε 18.858.824 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς). Τρία είναι βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι:

  • Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών κάτοχοι μελισσοκομικής ταυτότητας και εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, που κατέχουν από 20 και πάνω κυψέλες/ παραφυάδες.
  • Επιλέξιμες είναι οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 848/2018, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024.

Οι αρχές κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι:

  • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
  • Εντασσόμενες κυψέλες/παραφυάδες, με προτεραιότητα στους μελισσοκόμους με μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις
  • Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές
  • Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δεσμεύσεις

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι δεσμεύονται μεταξύ άλλων:

  • Να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 Ιουνίου 2024 έως και τις 30 Ιουνίου 2024
  • Να διατηρούν τουλάχιστον τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων με τα οποία εντάχθηκαν στην Παρέμβαση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

Οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και διαμορφώνονται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

Κλάσεις Κυψελών/παραφυάδων

Κόστος ανά κλάση στη μετατροπή και διατήρηση στη βιολογική μελισσοκομία (€ / έτος)

20 – 110

1.650

111 – 200

5.115

201 – 300

8.580

301 – άνω

10.230