Πως μπορώ να ενημερωθώ περισσότερο για ευφυή γεωργία στο βαμβάκι;
Βαγγέλης, Καρδίτσα
Τόσο στην εφημερίδα , όσο και στο ypaithros.gr έχουμε παρουσιάσει επιτυχημένες εφαρμογές υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια βαμβακιού μέσα από άρθρα μας, οπότε θα σας προτείναμε να επικοινωνήσετε απευθείας με κάποιον από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

Ενδεικτικά links:

Υπάρχει και για αμπέλι;
Γιάννης, Γιαννιτσά
Η ευφυής γεωργία βρίσκει εφαρμογή και στην καλλιέργεια αμπελιού, και μάλιστα για οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο σταφύλι. Η Ύπαιθρος Χώρα έχει παρουσιάσει αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε σχετικά άρθρα μας εδώ και εδώ και φυσικά να επικοινωνήσετε απευθείας με τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών.
Υπάρχει ένα τμήμα γεωπονιας-αγροτεχνολογιας. Οι απόφοιτοι του θα είναι γεωπόνοι που θα χειρίζονται οι ίδιοι και θα βοηθούν τους παραγωγούς να χειρίζονται τέτοια μηχανήματα?
Ευτυχία, Θεσσαλία
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου τμήματος του Π.Θ., οι απόφοιτοί του θα αποκτούν βασική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση σχετικά με τη γεωργία ακρίβειας, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή και ευφυή γεωργία. Παρότι οι πάροχοι υπηρεσιών και τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας και γεωργίας ακριβείας χρησιμοποιούν τα δικά τους τεχνολογικά εργαλεία που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς το χειρισμό και την πολυπλοκότητα, ένας απόφοιτος του τμήματος θα μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο χειρισμού τους εύκολα και κατά συνέπεια να βοηθήσει και τους παραγωγούς στη χρήση τους. Άλλωστε όπως όλα τα γεωπονικά τμήματα πρώτα από όλα διδάσκουν γεωπονική και στη συνέχεια τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή της επιστήμης, τα οποία συνεχώς εξελίσσονται και η εκπαίδευση πάνω σε αυτά είναι συνεχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το συγκεκριμένο Τμήμα τηλεφωνικά (2410 684275) ή με email ([email protected]).
Τι καλλιέργεια μπορώ να δοκιμάσω αυτό τον καιρό στο οροπέδιο Δομοκού
Αθανάσιος, Οροπέδιο Δομοκού
Ο γεωπόνος της περιοχής σας, που γνωρίζει καλύτερα τις συνθήκες της περιοχής σας και τις καλλιέργειες που ευδοκιμούν εκεί μπορεί να σας προτείνει την πιο κατάλληλη καλλιέργεια για την περίπτωσή σας.
Πόσο αντικειμενική θα είναι η τηλεσκόπιση;
Ιγνάτιος Λασκαρίδης, Λέσβος
Η τηλεπισκόπηση είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο σε εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της καλλιέργειας χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο χωράφι. Το αν η τηλεπισκόπηση θα δώσει αξιόπιστες πληροφορίες και συμπεράσματα εξαρτάται από τις δυνατότητες του κάθε φορέα ή παρόχου υπηρεσιών που βασίζονται στην τηλεπισκόπηση, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων της τηλεπισκόπησης (που έρχονται με τη μορφή δορυφορικών εικόνων). Οι πάροχοι υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τους ίδιους τους παραγωγούς, τις οργανώσεις τους (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών κλπ.) και τους γεωπόνους τους. Για να μάθετε αν υποστηρίζεται και η δική σας περιοχή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με κάποιον πάροχο, όπως αυτοί έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς από τα φύλλα της εφημερίδας μας.