Σε Ευρώπη δύο ταχυτήτων θα οδηγήσει η εθνική συγχρηματοδότηση για τις άμεσες πληρωμές

Πώς θα ωφεληθούν τα ισχυρά κράτη-μέλη

Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας κρούει το think tank («δεξαμενή σκέψης») της Farm Europe, με την ολοκλήρωση των πρώτων συζητήσεων, που έχουν γίνει σε επίπεδο Κομισιόν, για τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά από το 2020. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ομάδα σε γραπτή αναφορά της, το ενδεχόμενο να εισαχθεί εθνική συγχρηματοδότηση στη νέα ΚΑΠ δεν πρόκειται να ωφελήσει όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, παρά μόνο τις χώρες που διαθέτουν αυξημένους οικονομικούς πόρους σε εθνικό επίπεδο.

Το μέλλον δυσοίωνο θα έλεγε κανείς, εάν αναλογιστεί τις προβλέψεις της Farm Europe στην περίπτωση αυτή. Συγκεκριμένα, η εθνική συγχρηματοδότηση για τις άμεσες πληρωμές, σύμφωνα με την ομάδα, θα οδηγήσει βαθμιαία στην εξάλειψη της ΚΑΠ, στην αναδιάρθρωση και συγκέντρωση της γεωργικής παραγωγής στα χέρια μεγάλων επενδυτών αλλά και στην εγκατάλειψη των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων.

Σήμερα, η τήρηση των προϋποθέσεων του πρασινίσματος είναι υποχρεωτική για τους αγρότες και η λήψη της ενίσχυσης συνδέεται υποχρεωτικά με τη βασική ενίσχυση. Το ενδεχόμενο να μεταφερθεί, λοιπόν, το πρασίνισμα στον Πυλώνα 2, σύμφωνα με τη Farm Europe, θα προετοιμάσει τον δρόμο για μια «ανομοιογένεια στη μεταχείριση» μεταξύ των κρατών-μελών, μεταξύ δηλαδή εκείνων που έχουν πόρους και εκείνων που τους στερούνται.

Κι αυτό, όπως εξηγεί η ομάδα, γιατί θα μειωνόταν κατά 15% ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, υπέρ, όμως, των ισχυρών οικονομικά κρατών-μελών και αυτό το κενό θα έπρεπε να καλυφθεί σε βάρος των χωρών με τους λιγότερους πόρους. Σύμφωνα με τη Farm Europe, οι ισχυρές χώρες έχουν «χρηματοοικονομικό συμφέρον να περιορίσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και να τον σχεδιάσουν δίνοντας προτεραιότητα σε μέτρα που τους προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική απόδοση».

Εάν εφαρμοστούν, δε, οι προτάσεις αυτές, οι επιπτώσεις, που θα προκύψουν σύντομα, είναι οι εξής:

  • Οι ισχυρές χώρες της Ένωσης θα προσπαθούσαν να εμπορευτούν την εθνική τους γεωργική παραγωγή και τα αγροδιατροφικά προϊόντα εις βάρος των άλλων κρατών-μελών, ενώ θα προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις εισαγωγές.
  • Θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να επιδιωχθεί οποιαδήποτε σημαντική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορούν να επιβιώσουν χωρίς έναν κοινό προϋπολογισμό, είναι ευσεβής πόθος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.
  • Τελικά, υποστηρίζει η Farm Europe, ορισμένα κράτη-μέλη θα ζητούσαν την εγκατάλειψη όλων των άμεσων ενισχύσεων, με αποτέλεσμα τη μαζική αναδιάρθρωση και τη συγκέντρωση της γεωργικής παραγωγής στα χέρια μεγάλων επενδύσεων, χωρίς παραγωγική λογική.

Η «δεξαμενή σκέψης» καλεί τους διαμορφωτές της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τους αρχηγούς των κρατών-μελών, να υποστηρίξουν έναν προϋπολογισμό που να επιτρέπει την ανάπτυξη και να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Όπως η Farm Europe τονίζει, δύο είναι εν τέλει οι δρόμοι για το μέλλον της Ευρώπης και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής:

Είτε θα υποστηριχθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση με όραμα, η οποία θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, μέσω μιας στρατηγικής που θα επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών, είτε θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση αυστηρά κερδοσκοπική, προς όφελος των πλουσιότερων κρατών-μελών, που θα οδηγήσει τη γεωργία σε μαζική αναδιάρθρωση ή ακόμη θα την καταδικάσει, θέτοντας την ευρωπαϊκή επισιτιστική ασφάλεια και σταθερότητα της αγοράς στα χέρια άλλων παγκόσμιων γεωργικών δυνάμεων.