Έξι μήνες αμειβόμενης πρακτικής εργασίας στην Ευρώπη

Έξι μήνες αμειβόμενης πρακτικής εργασίας στην Ευρώπη

Φοιτητές, απόφοιτοι, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο ευρύτερο εκπαιδευτικό αντικείμενο της αγροτικής παραγωγής και διατροφής έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μία από τις πέντε θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε εταιρίες* του αγροδιατροφικού τομέα στο εξωτερικό. 

Η πρακτική θα έχει διάρκεια από 3 έως 6 μήνες και το ποσό της υποτροφίας μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 13η  Μαΐου 2019.

Το πρόγραμμα υποτροφιών με τίτλο “RIS Fellowships  ανακοινώθηκε από το EIT Food Hub Greece που υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων μεταβείτε στο: https://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/

*Οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι: PepsiCo, Maspex, SatAgro, Puratos, Agricolus S.r.l., Alberts, ANGULAS AGUINAGA, CSIC, AZTI Fundazioa, DouxMatok Ltd., EnergyPulse Systems, Entomics Biosystems Ltd, Essento Food,  Fletev, Foodpairing, Givaudan Austria, Glucanova AB, GrainSense Oy, Grupo AN, IMDEA Food Institute, Napiferyn Biotech, OME Health, IARFR PAS, Peak Bridge