Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα έρθει από τα «έξυπνα χωριά»

exipna-xoria

Στο Μπλεντ της Σλοβενίας, πριν από λίγες μέρες, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Έξυπνα Χωριά», στο οποίο έγινε κατανοητό πως το καταλληλότερο μοντέλο για την προώθηση των απαραίτητων ψηφιακών και κοινωνικών μετασχηματισμών στις αγροτικές περιοχές είναι τα εμποτισμένα με καινοτομία και τεχνολογία χωριά. Ο Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν και οι ευρωβουλευτές της Σλοβενίας Franc Bogovic και Tibor Szanyi, μετά το συνέδριο, θέλοντας να συνοψίσουν τα αποτελέσματα, αλλά και να τονίσουν τη σημασία της τεχνολογίας στις αγροτικές περιοχές, υπέγραψαν τη «Διακήρυξη του Μπλεντ για ένα ευφυέστερο μέλλον των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ».

Η διακήρυξη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι αγροτικές περιοχές θα ενισχυθούν από τα νέα δίκτυα και τις νέες υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της γνώσης, ζητούμενα που είναι βασικά και για την ΚΑΠ μετά το 2020. «Κατά την άποψή μου, τα έξυπνα χωριά αφορούν τους ανθρώπους που κατοικούν στις αγροτικές περιοχές. Πρόκειται, δηλαδή, για τις αγροτικές κοινότητες που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να βρουν πρακτικές λύσεις στις προκλήσεις και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες», τόνισε ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν στην ομιλία του.

Η πρωτοβουλία έξυπνων χωριών

Το μοντέλο του «έξυπνου χωριού» για την αναβάθμιση των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης εγκαινιάστηκε πριν από έναν χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται πριν από το καλοκαίρι του 2018. Μέχρι το 2019, αναμένεται να αναπτυχθούν δέκα έξυπνα χωριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το μοντέλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνολογίες, όπως η γεωργία ακρίβειας, οι ψηφιακές πλατφόρμες, που προσφέρουν ηλεκτρονική εκπαίδευση, υγεία και διοίκηση κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει δράσεις κυκλικής οικονομίας για τη μείωση των αποβλήτων και την εξοικονόμηση πόρων, δράσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού σε αυτές τις περιοχές. Η διακήρυξη του Μπλεντ τονίζει πως «με την εισαγωγή των παραπάνω τεχνολογιών θα αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης στην ύπαιθρο, οι οποίες θα προσελκύσουν περισσότερους νέους. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε αγροτικές κοινότητες, περισσότερες συνέργειες μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ (ΚΑΠ, Ορίζοντας 2020), καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων που ήδη υπάρχουν.

Οι δύο τρόποι για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Στην ομιλία του, ο Φιλ Χόγκαν υπογράμμισε περαιτέρω ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα πρέπει να πραγματοποιήσουν δύο βήματα προς τη διατήρηση και την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές.

«Το πρώτο βήμα είναι σαφές. Χρειαζόμαστε καλύτερη ευρυζωνικότητα, συνδεσιμότητα και υποδομές. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σοβαρό ψηφιακό χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών». Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο το 40% των αγροτικών νοικοκυριών στην ΕΕ έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, σε σύγκριση με το 75% και πάνω για τα αστικά νοικοκυριά. «Το γεγονός αυτό αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας και ευημερίας στις αγροτικές περιοχές», πρόσθεσε ο επίτροπος Γεωργίας.

«Το δεύτερο βήμα είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συνδεσιμότητα για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο στις αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και βελτιωμένες υπηρεσίες», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει όχι μόνο να προωθήσουν την υιοθέτηση διάφορων ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών, αλλά και να δώσουν ώθηση και εργαλεία στους κατοίκους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες, που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.