Ευρωπαϊκή Αρχή Περιβάλλοντος: Συμβουλευτική κατά της κλιματικής αλλαγής

Στον κομβικό ρόλο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία αναφέρεται η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Περιβάλλοντος (European Environment Agency) με τίτλο: «Προσαρμογή του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή».

Aναλυτικότερα, στην έκθεση αναφέρεται: «Υπάρχει η πεποίθηση στην κοινή γνώμη για τα οφέλη ορισμένων μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής και υπάρχουν προγράμματα καινοτομίας της ΕΕ που συνεισφέρουν στη διεύρυνση της γνώσης για επιτυχημένα μέτρα προσαρμογής του γεωργικού τομέα της Ευρώπης. Για να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής είναι απολύτως απαραίτητες συνεισφέροντας στην όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες».

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, οι γεωργικές συμβουλές στην ΕΕ πρέπει να συνδέονται με τουλάχιστον ένα θέμα από τη λίστα που έχει αποφασιστεί και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πολλαπλή συμμόρφωση και τις γεωργικές πρακτικές που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον.

«Συνεπώς, οι αγρότες λαμβάνουν υποστήριξη ώστε να ενσωματώσουν τις κατάλληλες λύσεις για κάθε ξεχωριστή περίπτωση, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εάν το κάθε κράτος – μέλος συμπεριλάβει υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με το εν λόγω θέμα, είναι επιλογή του», διευκρινίζεται στην έκθεση.