Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κοινοπραξία ΜΚΟ προσφεύγει κατά της απόφασης για την έγκριση της γλυφοσάτης

Σε προσφυγή κατά της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει εκ νέου το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη προχωρούν έξι ΜΚΟ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις PAN Europe, ClientEarth (ΕΕ), Generations Futures (Γαλλία), GLOBAL 2000 (Αυστρία), PAN Germany (Γερμανία) και PAN Netherlands (Ολλανδία). Μετά τη διεξαγωγή λεπτομερούς εξέτασης της διαδικασίας επανέγκρισης της δραστικής ουσίας και τον εντοπισμό πολλών κρίσιμων ελλείψεων, οι ΜΚΟ υπέβαλαν αίτημα για εσωτερική επανεξέταση στην Επιτροπή, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα σε αυτήν τη νομική μάχη.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία των ΜΚΟ, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δεν τήρησαν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τους Eυρωπαίους πολίτες και το περιβάλλον, μην τηρώντας τη νομοθεσία και τη νομολογία της ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για τα φυτοφάρμακα και την αρχή της προφύλαξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εκ νέου το ζιζανιοκτόνο για δέκα χρόνια, παρά τον εντυπωσιακό όγκο επιστημονικών στοιχείων που υποδηλώνουν την τοξικότητά του για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».

Η Αγγελική Λυσιμάχου, υπεύθυνη Επιστήμης και Πολιτικής στην PAN Europe, δήλωσε ότι «είμαστε απογοητευμένοι από τον απίστευτο αριθμό παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ. Επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη σημαντική τοξικότητα του ζιζανιοκτόνου για την υγεία και το περιβάλλον δεν κοινοποιήθηκαν σωστά στην Επιτροπή από την EFSA και τον ECHA. Οι αγρότες είναι τα πρώτα θύματα αυτού. Η Επιτροπή το ενέκρινε εκ νέου, παρά τις διαθέσιμες πληροφορίες για την τοξικότητά του και τα πολυάριθμα κενά δεδομένων. Αυτό θα έπρεπε να είχε οδηγήσει σε απαγόρευση».

Οι ΜΚΟ παραθέτουν στοιχεία και έρευνες σχετικά με την επικινδυνότητα της γλυφοσάτης. Οι ίδιες είχαν εντοπίσει, όπως δηλώνουν, ότι ο ECHA δεν παρουσίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγηση καρκινογένεσης που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες, με αποτέλεσμα να μην καταχωριστεί το ζιζανιοκτόνο στην ταξινόμηση «Carcinogen 1B», κάτι που θα οδηγούσε στην απαγόρευσή του.

Επικαλούνται, επίσης, μια νέα επιστημονική μελέτη από το ιταλικό Ινστιτούτο Ramazzini, το οποίο επιβεβαίωσε ότι η μακροχρόνια έκθεση των αρουραίων σε υποτιθέμενες αποδεκτές δόσεις του αντιπροσωπευτικού σκευάσματος μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου του αίματος. Οι καρκίνοι του αίματος (λέμφωμα μη Hodgkin) είναι ο κύριος λόγος που οι ενάγοντες μηνύουν τη Monsanto/Bayer στις ΗΠΑ.