Ευρωπαϊκή έρευνα: Η αύξηση της κερδοφορίας και οι μεγαλύτερες αποδόσεις ωθούν τους αγρότες στις νέες τεχνολογίες

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DEMETER

Η αύξηση της κερδοφορίας, η απλοποίηση της εργασίας στο χωράφι και η παροχή καλύτερων πληροφοριών για τη διαχείριση του αγροκτήματος βρίσκονται ανάμεσα στα πιο δυνατά κίνητρα για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, το κόστος και ο διαμοιρασμός των δεδομένων που συλλέγονται από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα βασικά εμπόδια που αποτρέπουν τους αγρότες από τη χρήση της τεχνολογίας στο χωράφι.

Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DEMETER, το οποίο είχε ως σκοπό να καταγράψει τη στάση και την αντίληψη των αγροτών σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια διάδοσης και υιοθέτησης της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης.

Συμμετοχή αγροτών από 46 χώρες

Πιο αναλυτικά, η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021, με τη συμμετοχή αγροτών από 46 διαφορετικές χώρες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι αγρότες αναζητούν τεχνολογικές λύσεις που θα τους παρέχουν πιο στοχευμένες πληροφορίες για τη διαχείριση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Επιπλέον, αναζητούν την τεχνολογία εκείνη που θα απλοποιήσει την εργασία τους και θα τους προσφέρει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Εκτός των άλλων, οι αγρότες επιθυμούν να αυξήσουν την κερδοφορία της αγροτικής τους εκμετάλλευσης μέσω των νέων τεχνολογιών και, επομένως, να λάβουν σημαντική απόδοση της επένδυσής τους. Την πιο θετική στάση απέναντι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχουν οι αγρότες από τη Σερβία, τη Γεωργία και τη Γερμανία, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα εμπόδια

Από την άλλη πλευρά, το κόστος αγοράς των έξυπνων τεχνολογιών είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους αγρότες που τους αποτρέπει από την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το μεγαλύτερο μέρος των τεχνολογιών που υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά είναι πολύ δαπανηρό. Επιπλέον, οι ανησυχίες τους για το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγονται από τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις θεωρείται ακόμη ένα εμπόδιο με αξιοσημείωτες διαφορές ανά χώρα. Ακόμη ένα βασικό ζήτημα που προέκυψε για τους αγρότες είναι η βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των αγροτών πιστεύει ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο στο μέλλον και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Μιλώντας με αριθμούς

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 48% των αγροτών, που απάντησε, χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες στο αγρόκτημα, ενώ το 37% δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει έξυπνες τεχνολογίες στο μέλλον. Αντίθετα, το 15% αμφιβάλλει ότι θα χρησιμοποιήσει ποτέ σύγχρονες τεχνολογίες στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγρότες που χρησιμοποιούν ήδη τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουν πολύ πιο θετική στάση όσον αφορά την ανάλυση κόστους-οφέλους από την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας εξαρτάται και από το επίπεδο εκπαίδευσης των αγροτών, καθώς όσο υψηλότερο είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να εφαρμόσει τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Την πιο θετική στάση απέναντι στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχουν οι αγρότες από
τη Σερβία, τη Γεωργία και τη Γερμανία

Ομοίως, οι αγρότες με μεγαλύτερο αγρόκτημα είναι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει στην απλούστευση της εργασίας τους και στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών σε σύγκριση με εκείνους που έχουν μικρότερες σε μέγεθος αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με την έρευνα.

Όσον αφορά τα εμπόδια για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ως μεγαλύτερο καταγράφηκε το κόστος αγοράς τους, με πάνω από το 53% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι η τιμή των τεχνολογιών είναι απαγορευτική. Σχετικά με τα ποσά που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την αγορά μιας τεχνολογίας, το 51% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα διέθετε μέχρι 10.000 ευρώ, το 30% θα επένδυε λιγότερο από 1.000 ευρώ, ενώ το 19% των ερωτηθέντων θα επένδυε από 10.000 ευρώ και πάνω.

Σχετικά με τη χρήση των δεδομένων, το 23% των συμμετεχόντων εξέφρασε την ανησυχία ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή της τεχνολογίας στην αγροτική του εκμετάλλευση θα διοχετευτούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του. Επίσης, το 22% δήλωσε ότι δεν έχει τους απαραίτητους πόρους που θα του επιτρέψουν την υιοθέτηση μιας έξυπνης τεχνολογίας.

Τα στοιχεία από την Ελλάδα

Οι Έλληνες αγρότες, μαζί με εκείνους από τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που βλέπουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο χωράφι. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες αγρότες ανησυχούν περισσότερο για την έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης και κατάρτισης σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.