Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πριν από μερικές μέρες τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Σε σύγκριση με τα προηγηθέντα προσχέδια, η εγκεκριμένη στρατηγική υιοθετεί μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στο κρέας, αλλά προσφέρει απλόχερη υποστήριξη στις εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών.

Αν και οι αρχικές αναφορές περί «ενθάρρυνσης των ανθρώπων να καταναλώνουν λιγότερο κρέας» τροποποιήθηκαν σε «λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας», η στρατηγική δεσμεύεται να «συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της ζωικής παραγωγής». Αναφέρει, δε, ότι θα υπάρξει επανεξέταση των προγραμμάτων της που σχετίζονται με την προώθηση αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής τους στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Κομισιόν.

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής F2F παραμένει η μετάβαση σε μια «περισσότερο φυτική διατροφή», στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση όχι μόνο των κινδύνων σχετικά με τις απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήματος τροφίμων.

Τέλος, μεγάλη έμφαση δίνεται σε εναλλακτικά τρόφιμα και ζωοτροφές, επισημαίνοντας ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί στην «αύξηση της διαθεσιμότητας και της πηγής εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών όπως φυτικών, μικροβιακών, θαλάσσιων πρωτεϊνών, πρωτεϊνών από έντομα και υποκατάστατα κρέατος».

www.euractiv.com