Ευρωπαϊκό Έργο «Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)»

12/06/2024
2' διάβασμα
evropaiko-ergo-next-generation-training-on-intelligent-greenhouses-neghtra-308315

Το ευρωπαϊκό έργο «Next Generation Training on Intelligent Greenhouses (NEGHTRA)», στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προσαρμόσιμου και ευέλικτου συστήματος δια βίου μάθησης, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και αποτελεσματική διδασκαλία. Φιλοδοξεί να παρέχει στους αγρότες γνώσεις για το πώς η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις τους, τις προσωπικές τους δεξιότητες και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Η κατάρτιση παρέχεται σε δύο διαφορετικές ομάδες: α) εκπαιδευόμενοι 1ου επιπέδου (1st tier), όπως προσωπικό και ερευνητές των ΑΕΙ/ερευνητικών κέντρων, ενδιάμεσοι εκπαιδευτές  του αγροτικού τομέα,  εκπρόσωποι τοπικών και  περιφερειακών αρχών που ασχολούνται με την αγροτική ανάπτυξη και β) εκπαιδευόμενοι 2ου επιπέδου (2nd tier), όπως αγρότες και φοιτητές.

Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε 7 γλώσσες όσον αφορά τους αγρότες και στα αγγλικά όσον αφορά τους φοιτητές και λοιπούς ενδιαφερόμενους.  Είναι ευρέως προσβάσιμο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης https://learn.neghtra.eu/ ,  προωθούμενο από εργαλεία εικονικής πραγματικότητας, εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών κ.λπ. Για την πρόσβαση απαιτείται εγγραφή με το username/e–mail του χρήστη.

Το έργο συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και μετατροπή των θερμοκηπιακών μονάδων σε θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας της καλλιέργειας και οικονομικού δυναμικού ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς και των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Ως εκ τούτου, διευκολύνει την υιοθέτηση της καινοτομίας από υφιστάμενους και επίδοξους Ευρωπαίους αγρότες.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από 16 εταίρους και πιο συγκεκριμένα, 5 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), 4 Εξειδικευμένες ΜΜΕ και 7 Ενδιάμεσους Φορείς.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) στα πλαίσια του προγράμματος  Erasmus+, Knowledge Alliances 2020, με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.neghtra.eu/

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του έργου είναι η κα Αγγελική Καυγά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΓΡΑΦΕΙ: