-Διαφήμιση-

Παρόλο που η αγροτική δραστηριότητα είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζει χαρακτηριστική δυσκολία στη μείωση του αποτυπώματός του, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες. Ο αγροτικός τομέας, μαζί με τους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και αυτούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μείωσαν τις εκπομπές τους κατά μόλις 11% μεταξύ του 2005 και του 2018, επίδοση που αντιστοιχεί μόνο στο 1/3 της προβλεπόμενης μείωσης μέχρι το 2030.

Όλοι οι παραπάνω τομείς αντιπροσωπεύουν από κοινού περίπου το 55% των συνολικών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 45% απορρέει από τους κλάδους της ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και των αερομεταφορών.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να επιταχυνθεί η απεξάρτηση του αγροτικού τομέα από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων της στήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στις προσπάθειές τους να μειώσουν τις εκπομπές από τη γεωργία, της ενίσχυσης της βιολογικής γεωργίας και του καθορισμού αυξημένων απαιτήσεων για τα λιπάσματα.

Μολαταύτα, ο Οργανισμός δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη δυνατότητα του πρωτογενούς τομέα να μειώσει τις εκπομπές. «Τα κράτη-μέλη και η Μεγάλη Βρετανία παρουσιάζουν περιορισμένο δυναμικό μείωσης των εκπομπών για τον τομέα αυτόν», αναφέρεται στην έκθεση.

 

Euractiv.com

-Διαφήμιση-