Ευρώπη: Τόνωση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αναλυτική λίστα με απευθείας πρόσβαση

Μία πλούσια και αναλυτική λίστα σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης, που έχουν στόχο να τονώσουν την αγροτική επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμη μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου για την ΚΑΠ (EU-CAP Network). Δημοσιεύσεις και βίντεο από επιχειρησιακές ομάδες, προγράμματα και εκδηλώσεις, με θέματα όπως οι δεξιότητες στην ψηφιακή γεωργία, η προώθηση της καινοτομίας για τη δημιουργία αγροτικών επιχειρήσεων, εργαλεία επιχειρηματικότητας και δημιουργία δικτύων για προώθηση των αγροτικών προϊόντων, περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα προγράμματα.

Αφορμή για τη δημιουργία της λίστας αυτής, που καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες, ήταν το ευρωπαϊκό έργο SAGA, το οποίο επικεντρώνεται στην ερημοποίηση των αγροτικών περιοχών. Πιο αναλυτικά, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται ως «άδεια Ευρώπη» σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες, παρά την πλούσια ιστορία που έχουν σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων και τη γαστρονομία, παρατηρείται σημαντική μείωση του πληθυσμού, κάτι που οδηγεί σε δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις. Θέλοντας να καταστήσουν τις αγροτικές αυτές περιοχές ξανά ελκυστικές για τους νέους και να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, έξι Οργανισμοί από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες δημιούργησαν το πρόγραμμα κατάρτισης SAGA, έτσι ώστε οι κάτοικοι να επωφεληθούν από τη γαστρονομική κληρονομιά του τόπου τους.

«Η μείωση του πληθυσμού συνδέεται στενά με οικονομικά ζητήματα όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα χαμηλά ποσοστά επαγγελματικής δραστηριότητας, τα δημογραφικά ζητήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού και τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων, η μετανάστευση σε αστικές περιοχές και, επίσης, η έλλειψη δημόσιων υπηρεσιών», αναφέρει η επικεφαλής του SAGA, Diana Pazaurek, από τον Οργανισμό καινοτομίας DDRIU. Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σχετικά με την απασχόληση, καθώς και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει σε ενήλικες να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να ιδρύσουν μια επιχείρηση που σχετίζεται με την παραγωγή τροφίμων ή τη γαστρονομική κληρονομιά.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του έργου, «η αύξηση της παραγωγής τοπικών, βιώσιμων και ποιοτικών προϊόντων εξυπηρετεί την τόνωση της οικονομίας, την προσέλκυση τουρισμού και, επίσης, την προώθηση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής και προσωπικής ανάπτυξης για τα άτομα και την αύξηση των ευκαιριών τους για απασχόληση». Το έργο συνέβαλε στην αύξηση της ίδρυσης συνεργατικών κοινωνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα στις συμμετέχουσες αγροτικές περιοχές. Μεταξύ του 2020 και του 2022, οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν με 30 τοπικές κοινότητες σε πέντε χώρες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δοκιμάστηκε με 117 άτομα και, ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 198 επιχειρηματικά σχέδια.

Ανοιχτή πρόσβαση σε όλους

Στην ιστοσελίδα sagalearningprogramme.eu, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, καθώς οι φορείς προσπαθούν να το διαδώσουν ευρέως μέσω των εκπαιδευτικών οδηγών, ώστε να ευαισθητοποιήσουν και να παρακινήσουν και άλλους κατοίκους στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.