Στο ΦΕΚ τα ποσά των Συνδεδεμένων στην κτηνοτροφία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το ύψος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων στην Κτηνοτροφία για το 2021.

Σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ το ύψος της Ενίσχυσης είναι:

για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 187,38 ευρώ ανά ΜΜΖ

και

για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 44,84 ευρώ ανά ζώο.