Στο ΦΕΚ η Συνδεδεμένη για τους Σπόρους Σποράς – Στα 47 ευρώ/στρ. η Ενίσχυση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης Συνδεδεμένης ενίσχυσης των σπόρων σποράς για το 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση  η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης είναι 47 ευρώ ανά στρέμμα (470 €/εκτάριο).

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενί­σχυσης για την παραγωγή σπόρων προς σπορά ανέρ­χεται στα 4.465.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 22.325.000 €.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης σπόρων προς σπορά για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται στα 9.500 εκτάρια.

Επίσης, εκτιμάται ότι για την περίοδο 2023-2027 η απόκλιση από την μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες αποκλίσεις της περιόδου 2017-2020 για την συγκεκριμένη συνδεδεμένη ενίσχυση. Επομένως, η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 400 €/εκτάριο και 541 €/εκτάριο, αντίστοιχα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ