Μελέτη με θέμα την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών δημοσίευσε πρόσφατα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Η μελέτη αφορά το διάστημα 2010-2022. Αν και σε ό,τι αφορά τα έργα των φυσικών προσώπων δεν γίνεται διάκριση σε αγρότες και μη, ορισμένα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Για παράδειγμα, στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται η επανεκκίνηση των έργων από το 2019 και η έκτοτε αλματώδης αύξηση της εγκαταστημένης ισχύος, με αποκορύφωμα τη διετία 2020 και 2021, όταν και εγκαταστάθηκε ισχύς 838 και 1.340 MW (Μεγαβάτ) αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό συνδεδεμένης ισχύος πάνω από τα 5.400 MW για τη χρονιά που ολοκληρώνεται. Βεβαίως η συμμετοχή των αγροτών στην επίμαχη περίοδο μόνο ικανοποιητική δεν κρίνεται, χωρίς φυσικά να ευθύνονται οι ίδιοι.

Πίνακας 1

Τα συνδεδεμένα συστήματα στη χώρα ξεπέρασαν το 2022 τα 60.000. Εξ αυτών το 35% αφορά έργα έως 250 kW (κιλοβάτ) ενώ το 36% αφορά έργα από 250 έως 1.000 kW.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχουν στη χώρα 1.231 Ενεργειακές Κοινότητες εγκατεστημένης ισχύος 832 Μεγαβάτ. Σύμφωνα με τη μελέτη, από το 2018 που θεσπίστηκε το σχετικό πλαίσιο για τις Κοινότητες, το 28,2% της εγκατεστημένης ισχύος των νέων συνδέσεων φωτοβολταϊκών αφορούσε αυτές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας της εξέλιξης του κόστους επένδυσης ενός έργου, με έτος αναφοράς (100% του κόστους) το 2010 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2

Έτσι για παράδειγμα, για τη μεσαία κατηγορία έργων (έως 1 Μεγαβάτ) η εκτίμηση του Συνδέσμου είναι ότι το κόστος σε σχέση με το έτος αναφοράς έχει μειωθεί κατά 66%.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο Στέλιος Ψωμάς, υπεύθυνος της μελέτης και σύμβουλος του ΣΕΦ, «σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ευελπιστούμε ότι μετά από μία διετία αύξησης του κόστος επένδυσης, λόγω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης, το β’ εξάμηνο του 2023 θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους, με την επιφύλαξη βέβαια ότι δεν θα συμβεί κάτι απρόβλεπτο».