Φωτοβολταϊκά: Πρόβλημα σε παραγωγούς με net – metering

Δεκάδες καταγγελίες έχει δεχθεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών σχετικά με παραγωγούς που διαθέτουν έργα ενεργειακού συμψηφισμού (net – metering) και εξακολουθούν να πληρώνουν λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος.

Όπως καταγγέλλουν, δεν πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί για τον συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, όπως προβλέπει το καθεστώς του net – metering.

Αιτία φαίνεται ότι αποτελεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές δεν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού από τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση πότε αυτό θα πραγματοποιηθεί.