Φωτοβολταϊκά: Στασιμότητα στα μικρά έργα, θετικές προοπτικές για τα μεγάλα πάρκα

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για την αγορά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά, δημοσίευσε στις αρχές της εβδομάδας το εργαστήριο μάρκετινγκ MARLAB, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την επιστημονική επίβλεψη της διευθύντριας του εργαστηρίου, καθηγήτριας Ροδούλας Τσιότσου.

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει ευρήματα που έρχονται σε συμφωνία με το πρόσφατο δημοσίευμα της «ΥΧ» για τη ραγδαία ανάπτυξη των μεγάλων έργων εις βάρος των μικρών παραγωγών και των αγροτών.

Για τα αποτελέσματά της πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συνεντεύξεις κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021, σε πάνω από 200 συντελεστές της αγοράς των φωτοβολταϊκών σε όλη τη χώρα. Όπως εξήγησε η κα Τσιότου στην «ΥΧ», τα εν λόγω αποτελέσματα εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικού έργου, με σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου, βασισμένου σε νανοτεχνολογία υλικού, στα φωτοβολταϊκά.

 

Εμπόδια για τα μικρομεσαία έργα, άνοδος για τα πάρκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των σταθμών (56,6%) ανήκει στην κατηγορία ισχύος έως 100 κιλοβάτ, ενώ από τις 35 περιφερειακές ενότητες της χώρας με συνολικά 127 σταθμούς ή πάρκα, η πλειονότητα εντοπίζεται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Δράμας. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, η στασιμότητα σε μικρομεσαία Φ/Β έργα μέχρι το 2018 συνοδεύτηκε από άνοδο στην κατασκευή Φ/Β πάρκων την τελευταία τριετία (2018-2020). «Για την επόμενη πενταετία (2021-2025), πιστεύεται πως θα υπάρξουν ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις, κυρίως για μεγάλα και πολύ μεγάλα Φ/Β συστήματα και έργα, που θα επικεντρώνονται στην αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας», σημειώνεται στη μελέτη.

Σχετικά με τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στον κλάδο, οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους ανέφεραν:

α) τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις για την έναρξη και τη μετέπειτα ολοκλήρωση ενός έργου,
β) την αλλαγή/παραβίαση των όρων των συμβάσεων που έχουν με τον ΔΕΔΔΗΕ και την παράλληλη, υποχρεωτική μείωση της τιμής πώλησης της κιλοβατώρας,
γ) τις δυσκολίες χρηματοδότησης και
δ) τον κορεσμό των δικτύων – την έλλειψη διαθέσιμων δικτύων.

Μεγάλο το εύρος τιμών πώλησης, έως 3.000 ευρώ το κόστος συντήρησης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μεγάλο εύρος τιμών πώλησης ενέργειας παραγόμενης από Φ/Β, που κυμαίνεται από 0,065 έως 0,48 ευρώ ανά κιλοβατώρα (σ.σ. προνομιακή τιμή που απολαμβάνουν παλαιότερα έργα). Ως προς το κόστος συντήρησης, αυτό προσδιορίζεται στα 5 έως 6 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ οι παραγωγοί ανέφεραν πως ξοδεύουν 2.000-3.000 ευρώ ετησίως για τη συντήρηση των πάνελ.