Φυτοπροστασία: «Εργαλειοθήκη» καλών πρακτικών από την Κομισιόν

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Farmer’s Toolkit, μιας διαδικτυακής «εργαλειοθήκης» πρακτικών βιώσιμης φυτοπροστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δρομολογήθηκε μετά από αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου προς την Κομισιόν και υλοποιήθηκε από το 2020 έως τα τέλη του 2022. Κύριος στόχος ήταν να παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με πρακτικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (IPM) που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες, τους συμβούλους και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Στη διαδικτυακή διεύθυνση datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/IPM/ οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πρακτικές και τεχνολογίες που εκτείνονται σε οκτώ βασικές αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, καθώς και 273 ειδικευμένους σε συγκεκριμένες καλλιέργειες οδηγούς που ανέπτυξαν οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών.