Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων: Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές Τεχνικών Γαλακτοκομίας-Τυροκόμων

Μία εβδομάδα απομένει για την εγγραφή στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και την ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος», καθώς η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Τέλος, σε ορισμένους σπουδαστές, η στέγαση και η σίτιση παρέχονται δωρεάν.