Γαλλία: Πλωτή καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών

Ένα πλωτό θερμοκήπιο με αυτάρκεια σε ενέργεια χάρη στα ηλιακά του πάνελ, το οποίο εξοικονομεί σχεδόν το 85% του νερού, δημιουργήθηκε από έναν γεωπόνο μηχανικό στη Γαλλία, τον Francois Plassard, με στόχο να ανταποκριθεί σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Η πλωτή κατασκευή επιτρέπει την καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων, νεαρών βλαστών, ζωοτροφών, λουλουδιών, καθώς και φυκιών χωρίς λιπάσματα ή φυτοφάρμακα.

Μπροστά στις προκλήσεις που επιβάλλει η κλιματική αλλαγή, ο δημιουργός του πλωτού θερμοκηπίου αναφέρει ότι η καλλιέργεια τέτοιου είδους μπορεί να είναι μία εναλλακτική λύση για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος γης, αλλά και για την αντιμετώπιση της μείωσης των εδαφών.