Με ταχείς ρυθμούς προχωρά ο νέος νόμος στην Γαλλία για τη διαχείριση κινδύνων στον αγροτικό τομέα

Με συντριπτική πλειοψηφία (94 ψήφους υπέρ και 3 κατά) εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το σχέδιο νόμου του γαλλικού υπουργείου Γεωργίας για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλισης και δη των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου στον πρωτογενή τομέα.

«Προτείνεται ένα σύστημα απλό και πιο αποτελεσματικό, που θα βοηθήσει όλους τους παραγωγούς κατά τη διάρκεια της πορείας τους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Ζουλιέν Ντενορμαντί.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει τη διαχείριση κινδύνων σε τρία επίπεδα:

Α. Οι απώλειες των καλλιεργειών αποτελούν μέρος των συνήθων διακυμάνσεων του αγροτικού επαγγέλματος. Ο παραγωγός αναλαμβάνει τον «κλιματικό» κίνδυνο από τις ταμειακές ροές της εκμετάλλευσής του (αυτοασφάλιση). Ισχύει για τους μικρούς κινδύνους.
Β. Ενεργοποιείται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει συνάψει ο αγρότης, λαμβάνοντας και οικονομική ενίσχυση από την ΚΑΠ. Για τους μεσαίους κινδύνους.
Γ. Με βάση την αρχή της εθνικής αλληλεγγύης, το κράτος αντισταθμίζει τις απώλειες που υπέστη ο παραγωγός. Για τους μεγάλους κινδύνους.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τη γαλλική αγροτική ένωση FNSEA, θεσπίζει έναν μηχανισμό που βασίζεται στην ιδιωτική ασφάλιση και στις δημόσιες αποζημιώσεις, εκφράζοντας την «εθνική αλληλεγγύη που εγγυάται την επισιτιστική μας κυριαρχία».

Αντίθετα, η Confederation Paysanne και 13 άλλα σωματεία και ενώσεις –συμπεριλαμβανομένων της Εθνικής Ομοσπονδίας Βιολογικής Γεωργίας και της Εθνικής Ένωσης Γαλλικής Μελισσοκομίας– χαρακτηρίζουν την εν λόγω μεταρρύθμιση ως «άδικη». Όπως λένε, το σύστημα γεωργικών ασφαλίσεων αντικαθίσταται με ιδιωτική ασφάλιση, ενώ η κυβέρνηση αποκλείει πολλούς αγρότες από το σύστημα λόγω έλλειψης εργαλείων.

Το σχέδιο νόμου παραπέμπεται πλέον στη γαλλική Γερουσία για να το υιοθετήσει. Στόχος η εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2023.