Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παραγωγοί, επιστήμονες και φορείς αναζητούν λύσεις προς όφελος του αγροτικού τομέα

Ως κόμβος ανάδειξης θεμάτων αιχμής, δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού αλλά και καταλύτης εξεύρεσης λύσεων προς όφελος του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα έχει στόχο να λειτουργήσει το Ινστιτούτο Γεωργίας και Τροφίμων, ΙΓεΤ, που ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόκειται να εγκαινιάσει την παρουσία του στις 31 Μαΐου 2022.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ», η καθηγήτρια του ΓΠΑ και διευθύντρια του ΙΓεΤ, Μαίρη Καψοκεφάλου, «η γεωργία και τα τρόφιμα είναι πεδία που εξελίσσονται διαρκώς και ταχύτατα διεθνώς. Χρειαζόμαστε εγρήγορση επιστημόνων και συνεργασία φορέων ώστε να ανακαλύπτουμε, να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις καλύτερες λύσεις, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, πολιτικές, τάσεις και, γενικά, καινοτόμες προσεγγίσεις.

Το Ινστιτούτο Γεωργίας και Τροφίμων δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό της διεπιστημονικής διερεύνησης των νέων θεμάτων που αφορούν στη γεωργία και στα τρόφιμα. Στηρίζεται στο επιστημονικό δυναμικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να καλύπτει γνωσιακά όλα τα αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά επιπλέον αναπτύσσει συνεργασίες με επιστήμονες άλλων Ιδρυμάτων, καθώς και στελέχη του παραγωγικού χώρου».

Η συμβολή του στη βιωσιμότητα

Θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα, το ΙΓεΤ έχει αναλάβει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Όπως εξηγεί η κα Καψοκεφάλου, «πιστεύουμε ότι ο αγροτικός τομέας κερδίζει το στοίχημα της βιωσιμότητας και διαρκούς εξέλιξής του με τη στήριξη και την κινητοποίηση του επιστημονικού δυναμικού μας.

Το περίπλοκο περιβάλλον της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα συνθέτουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή πρωτογενούς και δευτερογενούς προϊόντος, οι αναδυόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών που απαιτούν αλλαγές στην παραγωγή, τα νέα πλαίσια ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής και εμπορίου, οι παγκόσμιες κρίσεις, όπως της πανδημίας και του πολέμου, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η διαθεσιμότητα των πόρων.

Χρειάζεται, πιστεύω, να υπάρχει επιστημονική συμβουλή και συμβολή στην προσαρμογή του αγροτικού τομέα, ώστε να επιτυγχάνεται η βιωσιμότητά του στο διεθνές περιβάλλον της αγροδιατροφικής διασυνδεσιμότητας.

Το ΙΓεΤ αναδεικνύει και ερευνά γύρω από τα ζητήματα αυτά κινητοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του ΓΠΑ, αλλά και της χώρας γενικότερα, με κύριες δραστηριότητες τις υψηλού επιπέδου συζητήσεις και ημερίδες, καθώς και την εκπόνηση μελετών και δράσεων εκπαίδευσης. Το ΙΓεΤ στοχεύει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του, ενώ προκύπτουν από ακαδημαϊκή προσέγγιση, να έχουν πρακτικό και ουσιαστικό όφελος για τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα».

Στις δράσεις του Ινστιτούτου μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος επιστήμονας και παραγωγός καθώς και το γενικό κοινό. Στις 31 Μαΐου 2022 στο ΓΠΑ, το ΙΓεΤ εγκαινιάζει την παρουσία του με μια ημερίδα αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και ειδικότερα στην πρόκληση για μετάβαση σε βιώσιμες πηγές πρωτεϊνών.

Η ημερίδα περιλαμβάνει διαλέξεις και συζητήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες του ΓΠΑ και στελέχη του παραγωγικού χώρου και φοιτητικό διαγωνισμό. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για βιώσιμη παραγωγή φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών, τις τάσεις στα τρόφιμα και τις εναλλακτικές πρωτεΐνες ως μέρος ενός βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος και διατροφικού μοντέλου.

Σύσταση του Ινστιτούτου

Τη δομή του ΙΓεΤ αποτελούν η διευθύντρια του Ινστιτούτου καθ. Μαίρη Καψοκεφάλου, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, καθ. Επαμεινώντας Παπλωματάς και καθ. Ευστάθιος Κλωνάρης, καθώς και τα μέλη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, ομ. καθ. Ανδρέας Καραμάνος, ομ. καθ. Χαράλαμπος Κασίμης και ομ. καθ. Κώστας Μπιλιαδέρης.

Το ΙΓεΤ ανήκει στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου πρόεδρος είναι ο αντιπρύτανης καθ. Σταύρος Ζωγραφάκης.