Γεωργία Άνθρακα: Η Κομισιόν ζητά τη γνώμη των αγροτών για το πώς θα ανταμείβονται

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε (27/06) ότι ξεκινάει διαδικτυακή έρευνα, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στις πρακτικές δέσμευσης άνθρακα, γνωστές και ως «γεωργία άνθρακα», να συμμετάσχουν σε αυτήν και να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τους τρόπους που θα πρέπει να αμείβονται.

Η έρευνα αποτελεί μέρος μελέτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διεξήχθη από την Trinomics και τους συνεργάτες της, IEEP και Ecologic Institute, μαζί με τη Γερμανική Αρχή Περιβάλλοντος, Umweltbundesamt και την κοινοπραξία Carbon Counts.

Η πρωτοβουλία ελήφθη μετά από πρόσφατο εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου με θέμα «Τιμολόγηση των γεωργικών εκπομπών και επιβράβευση της κλιματικής δράσης στον τομέα της γης». Η μελέτη εστιάζει σε επιλογές πολιτικής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για τις γεωργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και σε μοντέλα πολιτικής για τη σύνδεση ενός ΣΕΔΕ με την ανταμοιβή απομάκρυνσης άνθρακα στον τομέα της αγροτικής γης.

Όπως εξηγεί, η Κομισιόν θα εξετάζει τον τρόπο σχεδιασμού ενός ξεχωριστού ΣΕΔΕ που θα καλύπτει μόνο τις εκπομπές GHG από τον γεωργικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, θα υπάρχουν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα, τα οποία θα μπορούν να αγοράζονται από το κράτος, δημιουργώντας έσοδα. Εν συνεχεία, το κράτος θα μπορεί να αξιοποιεί αυτά τα έσοδα προκειμένου να ανταμείβει τους αγρότες για τη δέσμευση άνθρακα.

Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες στο ΣΕΔΕ θα μπορούν να πληρώνουν απευθείας τους αγρότες για την εφαρμογή πρακτικών δέσμευσης άνθρακα, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν ένα μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να μειώσουν το ποσό των δικαιωμάτων που χρειάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και εμπορικών οργανώσεων κατά μήκος της αγροδατροφικής αλυσίδας αξίας, δασολόγοι, εθνικές/περιφερειακές/τοπικές αρχές κρατών-μελών κ.ά.) θα μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα έως τις 28 Ιουλίου 2023. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα βρουν την έρευνα στον σύνδεσμο ec.europa.eu/eusurvey/runner/PPPAgriStakeholderSurvey2023.