Το γεωργικό συμβουλευτικό σύστημα της Σλοβενίας και τα τρία επίπεδα συμβουλών

Οι σύμβουλοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στα εύρυθμα Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS), στα οποία καινοτόμες λύσεις συνδημιουργούνται, κοινοποιούνται ευρέως και χρησιμοποιούνται από αγρότες, γεωργικούς συμβούλους, αγροτικές κοινότητες, ερευνητές και άλλους παράγοντες του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Στη σλοβενική συμβουλευτική υπηρεσία, έμπιστοι αγροτικοί σύμβουλοι συνεργάζονται επιτυχώς με ειδικούς συμβούλους για να μεγιστοποιήσουν την ανταλλαγή γνώσεων και να προσφέρουν ένα ευρύ και ακόμη πιο ικανό φάσμα συμβουλευτικής υποστήριξης.

Τρεις τύποι συμβουλών

Στη Σλοβενία, η γεωργική συμβουλευτική υπηρεσία είναι δημόσιος φορέας που υπάγεται στο Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασών. Με 315 συμβούλους, υποστηρίζει όλους τους τύπους αγροτών σε όλη τη χώρα με ένα ευρύ φάσμα συμβουλών.

Η συμβουλευτική υποστήριξη της Σλοβενίας χωρίζεται σε τρία επίπεδα: έμπιστους συμβούλους πεδίου, ειδικούς συμβούλους και συμβούλους συντονισμού. Με τη συνεργασία τους, αξιοποιούν στο έπακρο τη διαθέσιμη γνώση και δημιουργούν αποτελεσματική ροή γνώσης και καινοτομίας. Όπως εξηγεί ο Anton Jagodic, σύμβουλος στο Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασών, «οι σύμβουλοι στο πεδίο έχουν ήδη δημιουργήσει μια καλή σχέση με τους αγρότες. Η εμπιστοσύνη είναι μια εξαιρετική βάση για την ανταλλαγή γνώσεων.

Οι σύμβουλοι δίνουν στους πελάτες τους εξατομικευμένες συμβουλές για να τους υποστηρίξουν στα καθημερινά τους καθήκοντα στο αγρόκτημα και στην ανάπτυξη της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη βελτίωση του εδάφους, τη βιολογική γεωργία, τη διαχείριση παρασίτων ή τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα.

Όταν οι σύμβουλοι πεδίου χρειάζονται περισσότερη γνώση, μπορούν να καλέσουν τους ειδικούς συμβούλους που έχουν καλή σύνδεση με τους ερευνητές, τα εθνικά δίκτυα της ΚΑΠ, τους εμπειρογνώμονες από τις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους συμβούλους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ειδικοί σύμβουλοι διαχειρίζονται ομάδες εμπειρογνωμόνων, όπου συναντώνται ερευνητές, επιστήμονες και άλλοι σύμβουλοι. Οργανώνουν, επίσης, εκπαίδευση για τους συμβούλους πεδίου και προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό για τους παραγωγούς.

Συμπληρωματικά, οι συντονιστικοί σύμβουλοι συγκεντρώνουν ομάδες ειδικών συμβούλων γύρω από ένα συγκεκριμένο αγροτικό θέμα, για να συντονίσουν τις συμβουλές σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα κατευθύνοντάς τους. Η συνεργασία μεταξύ των τριών κατηγοριών συμβούλων τους βοηθά να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και ενισχύει τις σχέσεις τους με τους αγρότες, τις αγροτικές κοινότητες και τα καινοτόμα έργα. Όλα τα έργα των Σλοβενικών Επιχειρησιακών Ομάδων της EIP-AGRI πρέπει να περιλαμβάνουν έναν σύμβουλο, για να φέρει κοντά τους εταίρους, να βοηθά στην προετοιμασία και στην υλοποίηση του έργου, να προωθεί τα αποτελέσματα του έργου και να διοργανώνει εκδηλώσεις δικτύωσης με άλλες επιχειρησιακές ομάδες για την ανταλλαγή γνώσεων.

Η συνεργασία των συμβούλων μεταξύ τους δεν υπάρχει ακόμη σε πολλές χώρες, αλλά μπορεί να βοηθήσει πολύ τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων εξηγεί ο A. Jagodic και επισημαίνει ότι «για να βελτιώσουμε περαιτέρω το σύστημα AKIS, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τους δεσμούς με τους ερευνητές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να οργανώσουμε περισσότερες και ευρύτερες δραστηριότητες κατάρτισης και επίδειξης στο αγρόκτημα.

Στη νέα ΚΑΠ (2023-2027), ο ρόλος των συμβούλων θα τύχει μεγαλύτερης προσοχής και θα γίνει πολύ πιο σημαντικός. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και να ενημερώνονται για τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, ώστε να βοηθήσουν στην προώθηση της καινοτομίας.