Γεωργικοί Σύμβουλοι: Με αργό ρυθμό τα οριστικά αποτελέσματα, απομένουν τέσσερις περιφέρειες

Στις εννέα ανέρχονται πλέον οι περιφέρειες της χώρας για τις οποίες έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Κρήτη

Μόλις πριν από λίγες ημέρες (στις 18 Σεπτεμβρίου) αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης, όπου, στο πλαίσιο του υπομέτρου, εντάχθηκαν συνολικά 14 δικαιούχοι/πάροχοι (γεωπόνοι ή γεωπονικά γραφεία ή μελετητικά). Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας, Δ. Παπαγιαννίδης, προκειμένου ο υποψήφιος πάροχος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξής του επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του Υπομέτρου 2.1, που λειτουργεί στον ιστότοπο https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/, όπου είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Εν αναμονή για άλλες τέσσερις

Τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 2.1 για τις γεωργικές συμβουλές αφορούν προς το παρόν τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης.

Σε αναμονή, λοιπόν, βρίσκονται τέσσερις περιφέρειες, προκειμένου να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα. Ο λόγος για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες έχουν ανακοινωθεί τα προσωρινά αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι με το Υπομέτρο 2.1 δίνεται η δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένους γεωργικούς συμβούλους.

Οι φορείς και οι γεωργικοί σύμβουλοί τους έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.