Γεωργικοί Σύμβουλοι: Εκδίδονται τα οριστικά αποτελέσματα – Οι πρώτες Περιφέρειες

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ για τις πρώτες έξι Περιφέρειες.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Ηπείρου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.