ΓΕΩΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας: Να αποσυρθούν οι διατάξεις κατάργησης των ΝΠΔΔ-φορέων διαχείρισης του αγροκτήματος και των πανεπιστημιακών δασών

Την κατάργηση ή τουλάχιστον την άμεση παράταση της αναστολής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141) που αφορούν στην κατάργηση των ΝΠΔΔ – φορέων διαχείρισης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών της ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.» ζητά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας καθώς η αναστολή εφαρμογής που ισχύει σήμερα λήγει στις 30-6-2023 και συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκείνες τις ημέρες να μην υπάρχει πλέον ενεργή Βουλή, αλλά μία Υπηρεσιακή Κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του:

«Την περασμένη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες της ψήφισης νομοθετικής τροπολογίας που έδωσε τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων, των δασολόγων και των ιχθυολόγων μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε άλλα 16 Τμήματα ΑΕΙ (πρώην ΤΕΙ) απευθείας, αλλά και ταυτόχρονα καθόρισε τη διαδικασία για την κατοχύρωση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων και στα υπόλοιπα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με το υπ΄ αρ. 548/27-8-2021 έγγραφο υπόμνημά μας, όμως, σας εκθέσαμε αναλυτικά με στοιχεία και αριθμούς (και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος σας παρουσίασε δια ζώσης) την αναντιστοιχία σπουδών και εργασιακών προοπτικών για τα γεωτεχνικά τμήματα και σας ενημερώσαμε για τους κινδύνους από τον πρωτοφανή υπερπληθωρισμό γεωπόνων και δασολόγων που προκάλεσε η μετατροπή των ΤΕΙ σε ΑΕΙ.

Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν διαθέτει 33 πανεπιστημιακά τμήματα γεωπονικής κατεύθυνσης με εισακτέους περίπου 6.000 γεωπόνους φοιτητές ανά έτος. Ούτε κανένα άλλο γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο στη Ελλάδα μπορεί να συγκριθεί με αυτήν την εκπαιδευτική «φούσκα» που δημιουργήθηκε.

Εάν δεν ληφθούν άμεσες αποφάσεις για μία πλήρη αναδιάρθρωση των γεωπονικών και δασολογικών τμημάτων με σημαντικές συγχωνεύσεις τμημάτων και δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων ανά τμήμα, δηλαδή με εξορθολογισμό στις πραγματικές δυνατότητες εκπαίδευσής τους, τότε σε λίγα χρόνια θα φθάσουμε σε έναν νέο Νεοελληνικό παραλογισμό: οι πτυχιούχοι γεωπόνοι να είναι περισσότεροι από τους επαγγελματίες αγρότες και οι πτυχιούχοι δασολόγοι να είναι περισσότεροι από τους δασεργάτες!

Δεν είναι δυνατόν στο όνομα των διαχρονικών πελατειακών και ψηφοθηρικών σχέσεων με δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις της Ελλάδας να ευτελίζεται η επιστήμη και το επάγγελμα του γεωπόνου και του δασολόγου στη χώρα μας. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η Ελλάδα που θέλετε και οραματίζεστε…

Όπως και δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι πραγματικά επιθυμείτε την ουσιαστική υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών των καλύτερων αντίστοιχων τμημάτων, δηλαδή των φοιτητών της ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την κατάργηση των ΝΠΔΔ – φορέων διαχείρισης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών της.

Πώς είναι δυνατόν η Κυβέρνηση που τάχθηκε υπέρ των «αρίστων» να υποβαθμίζει σημαντικά τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των αρίστων εισακτέων φοιτητών στα Τμήματα με τις μεγαλύτερες βάσεις εισαγωγής μεταξύ των τμημάτων Γεωπονίας και Δασολογίας της χώρας (ειδικά οι διαφορές μεταξύ των βάσεων εισαγωγής των τμημάτων Γεωπονίας είναι χαοτικές);

Στο όνομα ποιας πολιτικής ιδεολογίας μπορεί να υποστηριχθεί μία τέτοιας έκτασης εκπαιδευτική και επαγγελματική ισοπέδωση προς τα κάτω που δεν ωφελεί κανέναν, αλλά μόνον θα τους κρατάει όλους μαζί «όμηρους», δεκάδες χιλιάδες νέους και τις οικογένειές τους, σε σπουδές χωρίς πραγματική προοπτική, στρεβλώνοντας βάναυσα τον επαγγελματικό προσανατολισμό της νέας γενιάς;

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

σας αποστείλαμε ήδη αρκετά έγγραφα υπομνήματα για να καταδείξουμε το στρατηγικό λάθος της νομοθέτησης της κατάργησης των ΝΠΔΔ – φορέων διαχείρισης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών Δασών της ιστορικής και πρωτοπόρας Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με τις διατάξεις του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141).

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας για μία ακόμη φορά επισημαίνει ότι η κατάργηση του Ταμείου του Αγροκτήματος (ΤΔΔΑΠΘ) του Ταμείου Δασών (ΤΔΔΠΔΠΘ) και η συγχώνευση τους με το ΑΠΘ, θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα και δυσεπίλυτα προβλήματα:

• στην αυτονόητη για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση πεδίου και στην επιστημονική έρευνα των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, αλλά και των μελών Δ.Ε.Π., τόσο στο εργαστήριο, όσο και στο χωράφι ή στον στάβλο,

• καθώς και στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, λειτουργικές, διαχειριστικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ειδικά όταν η λήψη του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών Integrated Master του αρχαιότερου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ίδρυση 1917 στο Ε.Μ.Π. και μετεγκατάσταση το 1927 στο Α.Π.Θ.) απαιτεί τρία (3) καλοκαίρια πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Πανεπιστημιακά Δάση (Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων).

Το δίκαιο των επιχειρημάτων μας αποδείχτηκε πλέον στην πράξη με την επιχειρηθείσα κατάργηση των ανωτέρω ΝΠΔΔ στην αρχή του έτους και προκάλεσε ήδη την πρώτη εξάμηνη αναστολή της εφαρμογής της, αλλά και την υιοθέτηση των απόψεών μας από το ίδιο το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εξάμηνη, όμως, αναστολή εφαρμογής που ισχύει σήμερα λήγει στις 30-6-2023 και συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκείνες τις ημέρες να μην υπάρχει πλέον ενεργή Βουλή, αλλά μία Υπηρεσιακή Κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το δίκαιο αίτημα μας και να κατατεθεί άμεσα νομοθετική τροπολογία που είτε θα καταργεί τις επίμαχες διατάξεις, όπως υποστηρίζει σύσσωμη η επιστημονική και η πανεπιστημιακή κοινότητα, είτε τουλάχιστον θα θεσπίζει μία επιπλέον εξάμηνη παράταση (μέχρι 31-12-2023) της αναστολής εφαρμογής τους, ώστε για το θέμα αυτό να αποφασίσει οριστικά η νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές.

Με τιμή,
Για την Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος»