Γεωτεχνικός εμφύλιος για τους δασικούς χάρτες με δικαστικές μάχες γεωπόνων εναντίον δασολόγων

Ρήγμα στις τάξεις του ΓΕΩΤΕΕ έχει προκαλέσει η διαμόρφωση των οριστικών δασικών χαρτών, καθώς κοντράρονται στο ΣτΕ, όπου έχουν προσφύγει, από τη μία, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και, από την άλλη, οι αντίστοιχοι γεωγραφικά Γεωπονικοί Σύλλογοι του παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας μαζί με το τοπικό παράρτημα του Επιμελητηρίου. Η σχετική αίτηση θα εκδικαστεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Με πρωτοβουλία του προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, Κων/νου Λάμπρου, αποφασίστηκε η αντίδραση των γεωπόνων με την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του ΣτΕ επί της ανωτέρω αιτήσεως ακυρώσεως των ΠΕΔΔΥ και ΓΕΩΤΕΕ κατά του ΥΠΕΝ, «ώστε χωρίς στρεβλώσεις και αγκυλώσεις, το σύνολο των καλλιεργήσιμων αγροτικών γαιών στην επικράτεια να συνεχίσει να παράγει αγροτικά προϊόντα».

Το άρθρο 48 του νέου ν. 4685/2020του ΥΠΕΝ, για το οποίο θα αποφανθεί περί της νομιμότητάς του το ΣτΕ και την αναίρεση του οποίου ζητούν οι δασολόγοι, σύμφωνα με τους γεωπόνους «επιλύει το τεράστιο ζήτημα της εμπλοκής στους δασικούς χάρτες εκτάσεων και διασφαλίζει την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων σε χιλιάδες παραγωγούς».

Σύμφωνα με τον κ. Λάμπρο, «δεν υπάρχει καμία καταστρατήγηση του περιβάλλοντος από τη χρήση των αγροτικών γαιών, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει συνεχώς την εφαρμογή εκ μέρους των παραγωγών του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, αλλά και τους Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης».