Γιώργος και Δημήτρης Κατσαρός: Επιστροφή στην ύπαιθρο, συνένωση δυνάμεων και σχέδιο οδήγησαν στην παραγωγική απογείωση

Δύο αδέλφια με διαφορετικές επαγγελματικές αφετηρίες, αλλά με κοινό επιχειρηματικό πνεύμα, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν τη διάθεσή τους για δημιουργία και γνώση στον αγροτικό τομέα, τόσο στη φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή.

Ο Γιώργος και ο Δημήτρης Κατσαρός, από την Καλλιθέα Ελασσόνας, πήραν από κοινού την απόφαση να αφήσουν την πρότερη επαγγελματική τους ενασχόληση και να επενδύσουν στην πρωτογενή παραγωγή. Ξεκίνησαν το 2013, με τη λογική ότι θα δημιουργήσουν μία εκμετάλλευση δυναμική, με σύγχρονο εξοπλισμό και επιχειρηματικό πλάνο, με προσεκτικά βήματα και μελετημένες επενδύσεις.

Σήμερα, διαθέτουν 550 πρόβατα και καλλιεργούν καπνά Κατερίνης και Βιρτζίνια, αλλά και κριθάρι, τριφύλλι, βρόμη για τη διατροφή των ζώων τους σε μία έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων, ενώ χρησιμοποιούν τεχνολογικά συστήματα που τους επιτρέπουν να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

«Προερχόμαστε από αγροτική οικογένεια και πάντα είχαμε επαφή με τον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς ο πατέρας μας διέθετε πρόβατα. Ερασιτεχνικά καλλιεργούσαμε και λίγα καπνά. Ωστόσο, επειδή πάντα είχαμε επαφή και δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τον αγροτικό τομέα, σε συνδυασμό και με την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε μία εκμετάλλευση δικιά μας, ξεκινήσαμε πριν από έξι χρόνια να ασχολούμαστε επαγγελματικά με την πρωτογενή παραγωγή», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Γιώργος.

«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν το μέγιστο κέρδος, ενώ βοηθούν τον αγρότη να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα»

Το επάγγελμα του ίδιου ως οικονομολόγου και του αδελφού του ως μηχανολόγου μηχανικού, βοήθησαν στη δημιουργία της αγροτικής τους εκμετάλλευσης. «Όσα χρόνια δούλευα ως οικονομολόγος κατάλαβα ότι χρειάζεται να παίρνει κανείς ρίσκα, πάντα όμως με προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις. Έτσι, με προγραμματισμένες κινήσεις, πολλή προσωπική εργασία και επανεπένδυση όσων βγάζαμε πίσω στην εκμετάλλευση, καταφέραμε να αυξήσουμε τη γη μας», εξηγεί ο Γιώργος. Το επάγγελμα του Δημήτρη βοήθησε τα δύο αδέρφια να καταλάβουν ότι τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, παίρνοντας το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. «Προσπαθούμε συνεχώς να συμπιέζουμε το κόστος παραγωγής, καθώς δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή που παίρνουμε για τα προϊόντα μας.

Η καλλιέργεια, λοιπόν, των δικών μας ζωοτροφών ήταν για να έχουμε ένα σταθερά χαμηλό κόστος, αλλά και για να γνωρίζουμε την πρώτη ύλη που δίνουμε στα ζώα μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε συστήματα γεωργίας ακριβείας για την καλλιέργεια του καπνού, που μας έχουν βοηθήσει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με χαμηλότερο κόστος», αναφέρει ο Γιώργος.

Τεχνολογικά εργαλεία

Ο Γιώργος και ο Δημήτρης σπέρνουν και φυτεύουν με μηχανήματα ακριβείας και, όπως τονίζει ο Γιώργος, «αν θέλουμε να υπάρξει μέλλον στην καπνοκαλλιέργεια, πρέπει να γίνει εκμηχάνιση της παραγωγής. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν το μέγιστο κέρδος, ενώ βοηθούν τον αγρότη να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα. Ο Δημήτρης, λόγω και των γνώσεων που έχει, μπορεί να ελέγχει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε».

Εκτός από τα συστήματα γεωργίας ακριβείας, τα δύο αδέλφια καλλιεργούν σε θερμοκήπιο καπνά Κατερίνης με έναν τύπο υδροπονικής καλλιέργειας (flood system), καθώς, όπως αναφέρει ο Γιώργος, «μας έχει βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος παραγωγής».

Καπνικός συνεταιρισμός

Ο Γιώργος συμμετέχει ως γραμματέας στον Καπνικό Συνεταιρισμό της Ελασσόνας, μέσω του οποίου προωθεί τον καπνό που παράγει στις καπνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Επίσης, είναι μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Καπνού. Ο ίδιος, μέσω του συνεταιρισμού, λαμβάνει συμβουλές και ακολουθεί ολοκληρωμένη διαχείριση για το καλύτερο αποτέλεσμα. «Μπορούμε και διαπραγματευόμαστε τις τιμές όλοι μαζί», τονίζει.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο συνεταιρισμών, που θα δίνει κίνητρα στους παραγωγούς να συμμετέχουν σε αυτούς και οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν τα μέγιστα στους αγρότες, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Οι παραγωγοί είναι ακόμα φοβισμένοι από τους συνεταιρισμούς, γεγονός που πρέπει να αλλάξει, καθώς οι συνεταιρισμοί μπορούν να δώσουν λύσεις στους αγρότες».

Επίσης, ο Γιώργος επισημαίνει ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η έλλειψη εργατών γης, καθώς δεν υπάρχει κόσμος που να θέλει να εργαστεί στα χωράφια.