Ως γνωστόν, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι από τους πλέον ρυπογόνους στην Ευρώπη, μολύνοντας την ατμόσφαιρα συστηματικά πολύ παραπάνω από το επιτρεπτό όριο.

Με παρέμβασή τους στη Euractiv, οι ευρωβουλευτές Πέτρος Κόκκαλης και Viola von Cramon-Taubadel, τονίζουν ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τη δράση της προκειμένου να πιέσει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να μειώσουν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλούν οι σταθμοί τους και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις εκπομπών, ενώ προτείνουν τρόπους για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Το 2020, 18 σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στα Δυτικά Βαλκάνια εξέπεμπαν 2,5 φορές περισσότερο διοξείδιο του θείου από το συνολικό δυναμικό των 221 σταθμών της ΕΕ» επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. «Ορισμένα επίδοξα κράτη-μέλη αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής τους, πόσω μάλλον να ξεκινήσουν μια πορεία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Τουλάχιστον 19.000 θάνατοι εκτιμάται ότι σημειώθηκαν μεταξύ 2018 και 2020 λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα των Δυτικών Βαλκανίων. Εξ αυτών, οι 12.000 οφείλονταν σε παραβιάσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. «Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους θανάτους, που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί, σημειώθηκαν στην ΕΕ, η οποία εισάγει το 8% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτές τις άκρως ρυπογόνες μονάδες.

Τα κράτη-μέλη που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κροατία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ΕΕ έχει την τάση να εκμεταλλεύεται τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτά τα εργοστάσια, με σημαντικό όμως κόστος για την υγεία», υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές.

Οι κ.κ. Κόκκαλης και von Cramon-Taubadel τόνισαν ακόμη ότι ο τρέχων μηχανισμός επίλυσης διαφορών της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα (σ.σ. περιφερειακό πλαίσιο όπου συμμετέχουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων) δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να συμμορφωθούν οι ανωτέρω χώρες.

«Το 2020 ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά παραβιάσεων. Οι χώρες γνωρίζουν ότι δεν θα υποστούν ανάλογες και αποτρεπτικές συνέπειες, όπως οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν εντός ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα είναι υψίστης σημασίας. Έχει αποδειχθεί κρίσιμο μέσο για την προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα στα συμβαλλόμενα μέρη και πρόσφατα στείλαμε επιστολή στον επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ για να ζητήσουμε την ενίσχυση της επιβολής του», κατέληξαν.

www.euractiv.com