Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς

Μεταξύ των χορηγών που υποστήριξαν τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου ήταν η INTERAMERICAN.

Στις εκδηλώσεις, που κορυφώθηκαν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, παρευρέθηκαν και τα στελέχη της εταιρείας Μ. Μοσχονάς, διευθυντής του δικτύου συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών και Κ. Ντούτσης, account manager του ίδιου δικτύου.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της INTERAMERICAN, η σχέση της με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς, που είναι γνωστός από την παραγωγή των μήλων «Ζαγορίν», είναι και ασφαλιστική, δεδομένου ότι η εταιρεία είναι συνασφαλίστρια, μέσω του μεσιτικού γραφείου COMERGON, του Συνεταιρισμού για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του και τα εμπορεύματα.

Και υπογραμμίζεται το ειδικότερο ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για τις συνεταιριστικές αγροτικές δραστηριότητες δεδομένου ότι η εταιρεία έχει ξεκινήσει δυναμικά την ασφαλιστική δραστηριοποίησή της στον πρωτογενή τομέα.

«Η INTERAMERICAN αντλεί σχετική τεχνογνωσία από τη μακρά εμπειρία στις αγροτικές ασφαλίσεις της μητρικής ACHMEA, που χαρακτηρίζεται από τη συνεταιριστική κουλτούρα».

Και συμπληρώνει: «Η εταιρεία διαθέτει προγράμματα για τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων. Οι παρεχόμενες καλύψεις αφορούν σε αγροτικές κατοικίες και κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θερμοκηπίων, γεωργικά μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου, μεταφορές αγροτικών προϊόντων, αστική ευθύνη έναντι τρίτων (γενική, εργοδότη και προϊόντος), ενώ πρόκειται να επεκτείνει τις καλύψεις και σε άλλους κινδύνους που απειλούν τις αγροτικές μονάδες».