Η ζήτηση για ήπιες εκτροφές πουλερικών πιέζει τους πτηνοτρόφους

Θετικό πρόσημο στον κλάδο της πτηνοτροφίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να αποδώσει κανείς τόσο στην παραγωγή αβγών και κρέατος όσο και στην κατανάλωση.

Η ζήτηση για ήπιες εκτροφές πουλερικών πιέζει τους πτηνοτρόφους
Αύξηση στην ευρωπαϊκή παραγωγή κοτόπουλου και αβγών, καθώς και στις εξαγωγές

Όλα τα δεδομένα δείχνουν πως τα επόμενα χρόνια η ευρωπαϊκή παραγωγή κοτόπουλου και αβγών, όπως και οι εξαγωγές, θα αυξηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πτηνοτρόφων, για παράδειγμα, αναφέρει πως, ήδη, από το 2016 έχει σημειωθεί μία ανοδική τάση στον τομέα της πτηνοτροφίας. Η τάση αυτή αναμένεται να κυμανθεί στο 1,1% το έτος για τα επόμενα δέκα χρόνια περίπου. Το γεγονός αυτό δεν διαφέρει πολύ από τα ελληνικά δεδομένα. Παρά τη συρρίκνωση όλων των κτηνοτροφικών κλάδων την περίοδο της κρίσης, η πτηνοτροφία καταγράφει θετική πορεία.

Καταναλωτική αλλαγή

Η χαμηλότερη τιμή και η ταύτιση των προϊόντων της πτηνοτροφίας με την υγιεινή διατροφή σε σύγκριση με άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης έχουν πυροδοτήσει την αύξηση της κατανάλωσης των συγκεκριμένων προϊόντων. Η αύξηση, όμως, της ζήτησης που πρόκειται να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού για τις συνθήκες εκτροφής των ζώων και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, αλλάζει τα δεδομένα. Οι πιο ήπιες μορφές εκτροφής, ακόμα και αυτή της ελευθέρας βοσκής, αλλά και η παραγωγή αβγών από κότες που εκτρέφονται εκτός κλωβών, βρίσκονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, που επιθυμούν πλέον ένα πιο υγιεινό πρότυπο διατροφής. Η εναρμόνιση των εταιρειών μαζικής εστίασης και των σούπερ μάρκετ στις απαιτήσεις αυτές προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους παραγωγούς, που θα πρέπει να ανταποκριθούν με γρήγορα βήματα.

Μεγάλες εταιρείες μαζικής εστίασης θέτουν την παραγωγή αβγών εκτός κλωβών ως το μέλλον της κτηνοτροφίας. Εταιρείες με παγκόσμια δραστηριότητα, όπως τα McDonald’s, έχουν, ήδη, αρχίσει να χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους αβγά από κότες που εκτρέφονται εκτός κλωβών. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την ανταπόκρισή τους στη δέσμευση που έχουν θέσει για την αποκλειστική χρήση μόνο τέτοιου είδους αβγών τα επόμενα χρόνια. Το παράδειγμα αυτό έχουν ακολουθήσει και άλλες μεγάλες εταιρείες εστίασης, αλλά και σούπερ μάρκετ, ειδικά στα προϊόντα ετικέτας. Συγκεκριμένα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το κίνημα της παραγωγής αβγών εκτός κλωβών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Οι καταναλωτές των ευρωπαϊκών χωρών επιζητούν καλύτερες συνθήκες εκτροφής των ορνίθων. Το 2013, έναν χρόνο μετά την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κλωβοστοιχίες, μόνο το 57% των περίπου 380 εκατομμυρίων ορνίθων στην ΕΕ ήταν στεγασμένο σε κλουβιά, με τα υπόλοιπα να είναι ελευθέρας βοσκής ή βιολογικά.

Η χρήση των κλωβών στην Ευρώπη θα συνεχίσει να συρρικνώνεται τα επόμενα χρόνια. Χώρες, όπως η Γερμανία, που φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό των ορνίθων στην ΕΕ, θα απαγορεύσουν όλα τα κλουβιά από το 2025. Το ζήτημα της ευζωίας των ζώων, που γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τους καταναλωτές, αποτελεί πλέον κυρίαρχο κριτήριο επιλογής μεταξύ των προϊόντων.

Οι προκλήσεις των πτηνοτρόφων

Στις ευνοϊκότερες συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων, αυτές που προωθούν τις ήπιες μορφές εκτροφής, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι πτηνοτρόφοι, που θέλουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση. Ωστόσο, θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με διάφορες προκλήσεις που παρουσιάζει η αλλαγή αυτή. Η αναθεώρηση των μεθόδων εκτροφής για τη διασφάλιση της υγείας, της ευημερίας και της παραγωγικότητας των πτηνών είναι μία από αυτές. Επίσης, οι παραγωγοί αβγών θα πρέπει να αποφασίσουν ποιο σύστημα στέγασης θα χρησιμοποιήσουν για την αντικατάσταση των κλωβών τους. Η βελτιωμένη, όμως, σχεδίαση των συστημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις σωστές πρακτικές και δεξιότητες από την πλευρά των πτηνοτρόφων, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.