Αξιοσημείωτη η ελληνική συμμετοχή στο HORIZON 2020

Το 10,1% των προτάσεων στον άξονα «Κοινωνικές Προκλήσεις» είναι από την Ελλάδα

horizon-2020-ellada
-Διαφήμιση-

Δυναμική είναι η ελληνική συμμετοχή στο κύριο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2020», καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Δεκέμβριο του 2017 υποβλήθηκαν περισσότερες από 5.000 ερευνητικές προτάσεις στον άξονα «Κοινωνικές Προκλήσεις».

Πρόκειται για έναν από τους τρεις βασικούς άξονες του ευρωπαϊκού προγράμματος, με προϋπολογισμό 29,7 δισ. ευρώ, το οποίο ασχολείται με την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η υγεία, η βιώσιμη ενέργεια, οι ασφαλείς κοινωνίες, η κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η κλιματική αλλαγή, η πράσινη κινητικότητα και η επισιτιστική ασφάλεια που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, την περίοδο 2014 – 2017, καταγράφεται παρουσία ερευνητικών ομάδων ελληνικών φορέων σε 5.019 υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις. Το ύψος του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού αυτών των προτάσεων ανέρχεται στα 4,25 δισ. ευρώ. Καταγράφονται 8.291 ελληνικές συμμετοχές από 2.339 οργανισμούς, εκ των οποίων οι 1.432 έχουν ρόλο συντονιστή.

Επί του συνόλου των ερευνητικών προτάσεων, που υποβλήθηκαν στον άξονα των «Κοινωνικών Προκλήσεων», η ελληνική συμμετοχή καλύπτει το 10,1% των προτάσεων, το 3,7% των συνολικών συμμετοχών και το 2% της συνολικά αιτούμενης χρηματοδότησης από την ΕΕ. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες προτάσεις αντιστοιχεί στο 3,1% του συνόλου των συμμετεχόντων οργανισμών, ενώ το 2,8% των συμμετοχών αφορούν οργανισμό από την Ελλάδα σε ρόλο συντονιστή.

Βιώσιμη ενέργεια

Για παράδειγμα, στη θεματική ενότητα «Βιώσιμη ενέργεια», οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 125 προτάσεις, αποτελώντας το 13% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 102 οργανισμοί καταγράφουν 208 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 28 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ. Τις περισσότερες συμμετοχές σημειώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ακολουθούμενο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος χρήση των βιολογικών πόρων

Στη θεματική ενότητα «Επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος χρήση των βιολογικών πόρων», οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 101 προτάσεις που αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 81 οργανισμοί καταγράφουν 159 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από την ΕΕ φθάνει σχεδόν τα 40 εκατ. ευρώ.

Τις περισσότερες συμμετοχές, όπως και συντονιστικό ρόλο, καταγράφει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ακολουθούν το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες

Στη θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες», οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 80 εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 16% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, 86 οργανισμοί καταγράφουν 154 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης ξεπερνά τα 44 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την κατηγορία των επιτυχόντων ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές προτάσεις της θεματικής, η πλειονότητα προέρχεται από ιδιωτικούς οργανισμούς και ακολουθούν τα ΑΕΙ και οι ερευνητικοί οργανισμοί.

Πράσινη, ολοκληρωμένη κινητικότητα

Στη θεματική «Πράσινη, ολοκληρωμένη κινητικότητα», οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετέχουν σε 84 εγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 8% του συνόλου των εγκεκριμένων προτάσεων στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Επίσης, 71 οργανισμοί καταγράφουν 151 συμμετοχές σε έργα, εκ των οποίων οι 13 σε ρόλο συντονιστή. Το σύνολο της εγκεκριμένης χρηματοδότησης φθάνει τα 44 εκατ. ευρώ.

 

-Διαφήμιση-