Παράγουν ρούχα από τα εγκαταλειμμένα δίχτυα των ψαράδων

Η κυκλική οικονομία στην πράξη

H προστασία του περιβάλλοντος και η κυκλική οικονομία αποτελούν βασικές επιδιώξεις της ΜΚΟ MedassetHellas.

Η οργάνωση πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνες και συλλογή διχτυών σε ναυάγιο παλαιού πλοίου των Γερμανών στα Λιχαδονήσια της Φθιώτιδας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελεί μια ξεχωριστή βιοκοινότητα της περιοχής, με πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς.

Μεγάλος αριθμός διχτυών αλίευσης έχει συγκεντρωθεί στα ύφαλα του καραβιού και προκαλεί πολλά προβλήματα στην ιχθυοπανίδα της περιοχής. Ο στόχος της οργάνωσης είναι η αφαίρεση όλων των διχτυών από το ναυάγιο και στη συνέχεια η αξιοποίησή τους από ειδικές βιομηχανίες για τη δημιουργία υφάσματος και ρούχων.

Η παρουσία εγκαταλειμμένων διχτυών στις ελληνικές θάλασσες απειλεί ακόμα και προστατευόμενα είδη, όπως είναι οι μονάχους-μονάχους.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατάδυση για την συλλογή των διχτυών μέσω του προγράμματος «Healthy Seas: Νήμα βγαλμένο από τη θάλασσα». Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία της MedassetHellas για την ανάσυρση εγκαταλειμμένων διχτυών από τις ελληνικές θάλασσες, τα οποία αποτελούν παγίδες για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Στη συγκεκριμένη περιοχή, τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταφύγιο φώκιες μονάχους-μονάχους. Για τον λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα να ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000.