Κ. Μπαγινέτας: Η οικονομία της υπαίθρου πρέπει να βασιστεί σε ρεαλιστικές στρατηγικές

Η οικονομία της υπαίθρου πρέπει να βασιστεί σε ρεαλιστικές στρατηγικές

Ανεβάζει τον πήχη του στελεχιακού δυναμικού στον αγροτικό τομέα η αξιωματική αντιπολίτευση. Με μια νέα γενιά στελεχών του αγροτικού χώρου, επιστημονικά καταρτισμένων στην αγροτική οικονομία και πολιτική, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει μια νέα σελίδα στα αγροτικά δρώμενα. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι και ο γραμματέας αγροτικού, ο γεωπόνος Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, διδάκτορας αειφορικής γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. Η «ΥΧ» επισκέφθηκε τη Γραμματεία Αγροτικού και συνομίλησε μαζί του για τις θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και τις δικές του, για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, εστιάζοντας στα προβλήματα των αγροτών.

  • Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας ;

Τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός τομέας καλείται να δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον έντονης ύφεσης. Σε αυτές τις συνθήκες, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μπορεί και πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, και συνεχίζοντας το έργο της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων, πιστεύουμε ότι η οικονομία της ελληνικής υπαίθρου θα πρέπει να βασιστεί σε μία σειρά συγκεκριμένων, ρεαλιστικών στρατηγικών δράσεων, οι οποίες θα στοχεύουν σε έναν αγροτικό τομέα που θα είναι ανταγωνιστικός σε όλες τις πτυχές του, ικανός να παράγει προϊόντα ποιότητας, σε πρότυπα που απαιτούν και προσδοκούν οι σύγχρονοι καταναλωτές.

  • Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Μέσα από ποιες πολιτικές πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να μειωθεί, για να συνεχίσουν οι αγρότες τις δραστηριότητές τους και να έχουν ένα καλύτερο εισόδημα;

Το κόστος παραγωγής αποτελούσε και αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή παραγωγική δραστηριότητα και εν τέλει τη βιωσιμότητα κάθε αγροτικής επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν δοκιμασμένες, συγκεκριμένες πρακτικές που μπορούν να επηρεάσουν και να μειώσουν το κόστος παραγωγής, όπως η εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική δραστηριότητα (για παράδειγμα η συστημάτων στάγδην άρδευσης αλλά και χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας), όπως επίσης και σύσταση και λειτουργία αγροτικών οικονομιών κλίμακας (για παράδειγμα ομάδων παραγωγών), τις οποίες και θα προωθήσουμε μέσα από τις πολιτικές μας.

  • Το θέμα των ελληνοποιήσεων αποτελεί ένα αγκάθι στην αγροτική μας οικονομία, και ειδικά στους παραγωγούς. Ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές που μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και παράλληλα στην προστασία των αγροτών και των πολιτών;

Η πρακτική των ελληνοποιήσεων επηρεάζει σημαντικά πολλούς τομείς της αγροτικής μας οικονομίας, επακόλουθα την εθνική μας οικονομία, αλλά επίσης και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών. Πέρα από την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση αυτού του φαινομένου πολιτικές ενίσχυσης και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα, όπως η ανάδειξη πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ), η δημιουργία τοπικών αγορών αγροτών, η παραγωγή προϊόντων με εφαρμογή προτύπων ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

θετική εξέλιξη η δημιουργία ενός νέου και υγιούς πλαισίου του αγροτικού συνεταιρισμού

  • Το σύνολο των χωρών παγκόσμια, ακόμα και οι ΗΠΑ, στηρίζουν τις συλλογικές οργανώσεις. Πώς βλέπει ο πολιτικός σας φορέας τον χώρο του συνεταιριστικού κινήματος και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας για την ενίσχυση του;

Στις δύσκολες σημερινές οικονομικές και ανταγωνιστικές συνθήκες, στις οποίες καλείται να δραστηριοποιηθεί ο ελληνικός πρωτογενής τομέας, πιστεύουμε ότι ο επιμερισμός των ευθυνών και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγωγικής δραστηριότητας, μέσω των αγροτικών συλλογικών οργανώσεων, αποτελεί μονόδρομο για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση μέσα από στοχευμένα μέτρα στην ενθάρρυνση οργάνωσης των γεωργών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, σε Ομάδες Παραγωγών ή Συλλογικές Αγροτικές Επιχειρήσεις.

  • Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε μια προσπάθεια αγροτών και συνεταιρισμών για την αναγέννηση του συνεταιριστικού οικοδομήματος στη χώρα μας. Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία;

Θεωρούμε πως είναι μια θετική εξέλιξη για τον αγροτικό χώρο και τον συνεργατισμό της χώρας μας και ευελπιστούμε οι διεργασίες που γίνονται να καταλήξουν στη δημιουργία ενός νέου, υγιούς και λειτουργικού πλαισίου του αγροτικού συνεταιρισμού, το οποίο, αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα και απεμπολώντας τις καταστροφικές πρακτικές του παρελθόντος, να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο αγροτικής ανάπτυξης.

  • Γιάννης Σάρρος