Ικανοποίηση στις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Θεσσαλίας από την κατανομή των πιστώσεων του LEADER

Ικανοποίηση επικρατεί στις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Θεσσαλίας για την έγκριση από το ΥΠΑΑΤ και την κατανομή των πόρων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, υποβολής προτάσεων για την επιλογή της υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Στη Θεσσαλία, οι Αναπτυξιακές φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του πίνακα των ποσών που κατανέμονται. Πιο συγκεκριμένα:

✱ Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ) έλαβε 5.840.000 ευρώ.

✱ Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας ΑΕ (ΑΕΝΟΛ ΑΕ) έλαβε 5.690.000 ευρώ.

✱ Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΕ) έλαβε 5.540.000 ευρώ.

✱ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) έλαβε 5.450.000 ευρώ.

ΑΕΝΟΛ

Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της ΑΕΝΟΛ, Γιώργο Κυριλίδη, «η πρότασή μας αξιολογήθηκε θετικά, με συνολική βαθμολογία 89,50 βαθμούς, δεύτερη σε κατάταξη ανάμεσα σε πενήντα προτάσεις και τέταρτη στην κατάταξη κατανομής πόρων, σε σύνολο 50 προγραμμάτων που εγκρίθηκαν. Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας».

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπο-παρεμβάσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα (σ.σ. στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, των βιοτεχνιών, της παροχής υπηρεσιών και της κυκλικής οικονομίας) και σε δημόσιους φορείς για την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάδειξη του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Τέλος, θα περιλαμβάνει δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων, για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων».

Στη συνέχεια, η ΑΕΝΟΛ ΑΕ θα προβεί στην αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης, για την κινητοποίηση και την προετοιμασία υποψήφιων επενδυτών.

Υπενθυμίζεται πως τα τοπικά προγράμματα LEADER αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του αγροτικού χώρου, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μέσα από το πρόγραμμα, γίνεται πράξη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον κλάδο της φιλοξενίας, ενισχύεται ο αγροτουρισμός, ενώ δίνεται έμφαση στην ξεχωριστή ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων, στη μεταποίησή τους και σε μικροβιοτεχνίες που εμπλέκονται, καθιστώντας τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο.