Το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη παράγεται από ανανεώσιμες πηγές

Νορβηγία: Στο 96% η ενέργεια από υδροηλεκτρικές μονάδες

Περισσότερο από το ένα τέταρτο (30%) στη συνολική ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2016, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η σημαντικότερη πηγή, ακολουθούμενη από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια. Άλλες ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν τα προϊόντα βιομάζας, το βιοαέριο, τα ανανεώσιμα απόβλητα και τη γεωθερμική ενέργεια.

Χώρες

Σε επίπεδο κρατών-μελών της ΕΕ, σε πέντε χώρες, περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2016 προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Συγκεκριμένα, η Αυστρία είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό (73%) ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ακολουθούν η Σουηδία (65%), η Πορτογαλία και η Δανία με τη Λετονία με ποσοστό 54%.

Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία είναι η χώρα που έχει ξεπεράσει το 100% της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ. Αντίθετα, υπήρχαν τέσσερις χώρες όπου λιγότερο από το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2016 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές και είναι η Μάλτα (6%), η Κύπρος (9%), το Λουξεμβούργο και η Ουγγαρία (7%). Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, με ποσοστό περίπου 24%.