Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι χρεώσεις ανά πάροχο και είδος τιμολογίου

Με δελτίο τύπου της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσιεύει αναλυτικούς πίνακες με τα προγράμματα υπηρεσιών και τις αντίστοιχες χρεώσεις σε ευρώ ανά Μεγαβατώρα για τον μήνα Νοέμβριο έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να πληροφορηθεί με διαφάνεια και να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των παρόχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχετικό πίνακα (βλ. πιο κάτω) αναγράφονται οι χρεώσεις για τους παρόχους που προσφέρουν υπηρεσία και τιμολόγηση αγροτικού ρεύματος. Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ έχει δημιουργήσει εφαρμογή σύγκρισης τιμών που είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα www.energycost.gr.

 Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω τους πίνακες χρεώσεων για οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια στους πίνακες που ακολουθούν

Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο

Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο