Ηλεκτρονικά πλέον ο πρόσθετος χρόνος ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία για όσους βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν ευκολότερα τον χρόνο ασφάλισης που τους λείπει, ώστε να λάβουν τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές, έχουν πλέον αγρότες και λοιποί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Πρόσφατα, τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία με την οποία η σχετική διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά από το σπίτι και τον υπολογιστή τους, δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία στα κατά τόπους γραφεία και υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με ό,τι ταλαιπωρία συνεπάγεται αυτό. Πρόβλεψη για τη δυνατότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους υπήρχε στον ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου), μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπήρχε το απαραίτητο λογισμικό.

Πλέον, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ν. 4387/2016» είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, 2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, 3. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών.

Απευθύνεται σε ασφαλισμένους που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού, έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλιση για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Πώς υπολογίζεται η εισφορά

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του φορέα, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που αιτούνται την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους καταβάλλουν εισφορά, βάσει της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν επιλέξει και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εκείνη της 1ης κατηγορίας.

Ειδικότερα:

✱ Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υπήρχε ενεργή ασφάλιση και άρα είχε γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η εισφορά προσδιορίζεται επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας. Για τις περιπτώσεις ένταξης στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να γίνει επιλογή/δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. Υπενθυμίζεται εδώ ότι για το 2022 η εισφορά Κύριας Σύνταξης για την 1η κατηγορία των αγροτών είναι 91 ευρώ/μήνα και η εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης 32 ευρώ/μήνα.

✱ Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορίας, που επιθυμεί ο αιτών για τη μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης. Δηλαδή, εφόσον το επιθυμεί, ο αγρότης μπορεί να επιλέξει π.χ. την εισφορά της 2ης κατηγορίας (για φέτος στα 110 ευρώ/μήνα για Κύρια Σύνταξη και 38 ευρώ/μήνα για Υγειονομική Περίθαλψη), της 3ης (139 ευρώ/μήνα για Κύρια Σύνταξη και 38 ευρώ/μήνα για Υγειονομική Περίθαλψη) κ.ο.κ.

✱ Η ασφαλιστική κατηγορία ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσδιορίζεται άπαξ, κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας μεταγενέστερα.

✱ Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (π.χ. μισθωτός και αγροτική δραστηριότητα ασφαλιστέα στον π. ΟΓΑ), ο ασφαλισμένος επιλέγει τον π. φορέα που επιθυμεί να υπαχθεί για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του. Εφόσον επιλέξει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του ως Μη Μισθωτός, εν προκειμένω ως αγρότης, οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

✱ Κατά τον προσδιορισμό της εισφοράς για τη συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία μείωση (π.χ. μητρότητα παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008).

Αυτοματοποιημένη διαδικασία

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, το αίτημα για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δρομολογείται στις κατά τόπους Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες ελέγχουν κατά πόσο συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και προχωρούν στην έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των ασφαλισμένων, οι οποίοι, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα ενημερωθούν για την πορεία του αιτήματός τους από την αρμόδια υπηρεσία που υπάγονται με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων.

Κατά προτεραιότητα τα παλαιά αιτήματα

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρχε το απαραίτητο λογισμικό, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούσαν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, αξιοποιώντας τη σχετική πρόβλεψη του Νόμου Κατρούγκαλου, μέχρι σήμερα ήταν αναγκασμένοι να επισκεφτούν τις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά ότι τέτοιες υποθέσεις πρέπει να διεκπεραιωθούν, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋποθέσεων (π.χ. ασφαλιστικός, οικονομικός έλεγχος, παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή) από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και ότι θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαχείρισής τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Πρόκειται για αιτήσεις/υποθέσεις που αφορούν:

1) Περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έως 31/12/2016 και δεν έχουν αναζητηθεί εισφορές από 1/1/2017.

2) Αιτήματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης Μη Μισθωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, που έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ηλεκτρονικά και η διακοπή

Τέλος, σημειώνεται ότι η διακοπή – λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από τη νέα υπηρεσία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση και με δυνατότητα έκδοσης και ανάρτησης απόφασης διακοπής – λήξης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Για περιπτώσεις που επέρχεται απώλεια, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δεν θα εκδίδεται σχετική Απόφαση, δεν θα αναρτώνται εισφορές προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.