Ημερίδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Ευφυής γεωργία και κυκλική βιοοικονομία προς όφελος των αγροτών

Την Τρίτη 24 Μαΐου, στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας, πραγματοποιήθηκε μία ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα «Ευφυής γεωργία και Κυκλική οικονομία» και σημείο αναφοράς τη δράση Smart BIC. Στην εκδήλωση συμμετείχαν άνθρωποι της επιστήμης, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, καθώς και αγρότες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στελέχη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), το έργο Smart BIC στοχεύει σε μία σύγχρονη ερευνητική υποδομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα είναι ταυτισμένη με τις τεχνολογίες της αγροτικής παραγωγής και της κυκλικής βιοοικονομίας.

Αποτελεί ένα κοινό όραμα του πανεπιστημίου και της περιφέρειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Το έργο αυτό εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην έναρξη του συνεδρίου, ο Σπυρίδων Κίντζιος, πρύτανης του ΓΠΑ, μίλησε για τους στόχους της ερευνητικής ομάδας, καθώς και για την υποδομή που έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να αναπτύξει τις απαιτούμενες δράσεις για το έργο.

Τόνισε ότι το ερευνητικό πλέγμα που δημιουργείται, με σημείο αναφοράς την έξυπνη γεωργία στην περιφέρεια, «θα έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και θα παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν την έξυπνη και καινοτόμο έρευνα στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων ώστε να προωθήσουν τη μετάβαση από συμβατικές και απομονωμένες σε διασυνδεδεμένες γεωργικές έρευνες».

Διασύνδεση γνώσης και έρευνας με την παραγωγή

Ενδιαφέρουσες ήταν και οι εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων του πανεπιστημίου, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν διάφορες πτυχές, όχι μόνο στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, αλλά και σε γενικότερα θέματα, όπως είναι και αυτό της κλιματικής αλλαγής.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Τριβέλλας μίλησε για τη δημιουργία ενός agro living lab στη Θήβα, όπου θα αναδειχθούν δράσεις διασύνδεσης έρευνας και ενδιαφερόμενων μερών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Για τη μέθοδο ανάλυσης εισροών-εκροών και τη συνεισφορά του αγροτικού τομέα της Στερεάς στην οικονομία μίλησε η Αγγελική Μενεγάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΓΠΑ. Ειδική αναφορά μέσα από το επιστημονικό πρίσμα για την ανάλυση δεδομένων υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων, τα οποία εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο, μίλησε η Δρ. Αναστασία Μαρίνα Παλαιογιώργου.

Αναφέρθηκε στην ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε υδάτινους πόρους, παρουσιάζοντας παράλληλα την ανάπτυξη ενός φορητού κιτ, αλλά και τον τρόπο ανίχνευσης.

Στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα οργανικά λιπάσματα και τα εδαφοβελτιωτικά στην αειφορική γεωργία, όπως επίσης και για τους μικροβιακούς βιοδιεγέρτες, εστίασε ο Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης, καθηγητής στο Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.

Στα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός καινοτόμου βιοδιεγέρτη σε κηπευτικές καλλιέργειες αναφέρθηκε η επίκουρη καθηγήτρια του ΓΠΑ, Γεωργία Μοσχοπούλου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορούσε τις μειωμένες εισροές σε ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες παρουσίασε ο αναπληρωτής καθηγητής, Θωμάς Μπαρτζάνας.

Οι ομιλίες έκλεισαν με την παρουσίαση μεθόδων γεωργίας ακριβείας και παρακολούθησης των καλλιεργειών με νέες τεχνολογίες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καινοτομία και ανάπτυξη στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν καθηγητές του ΓΠΑ, επιχειρηματίες και από τον συνεταιριστικό χώρο ο Χρήστος Γιαννακάκης, αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους συμμετέχοντες αφορούσαν τη δυνατότητα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας που θα αποκτηθεί μέσα από το έργο Smart BIC και κατά πόσο μπορεί να διαχυθεί στην τοπική κοινωνία, ώστε μέσα από την πληροφόρηση και την ενημέρωση να δώσει προστιθέμενη αξία και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, τέθηκαν και άλλα ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων και τον διαχωρισμό τους, αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν στον τομέα αυτόν. Οι συμμετέχοντες συνομιλητές κατέθεσαν τους δικούς τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους.

Ο κ. Κίντζιος έκανε ειδική αναφορά στο θέμα της εμπλοκής των αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή με τη δυνατότητα αξιοποίησης της έρευνας που διεξάγεται στον κόμβο Smart BIC. Ο κ. Γιαννακάκης υπογράμμισε την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιηθούν ως χρηστικά εργαλεία, με την καλύτερη αφομοίωση της έρευνας αυτής.

Για ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και διοίκησης των γεωργικών επιχειρήσεων όπως επίσης και για συστήματα εφοδιασμού στην αλυσίδα παραγωγής έκανε λόγο ο καθηγητής Δαμιανός Σακκάς.

Επίσης, ειδικές αναφορές σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους έκανε η Δέσποινα Δημητριάδη, χημικός μηχανικός, υπεύθυνη του εργοστασίου στο Ύπατο Βοιωτίας, της εταιρείας Καρβελάς ΑΒΕΕ, ενώ για το ενεργό εργαστήριο Thalia και τη διάχυση της γνώσης μίλησε ο καθηγητής Παναγιώτης Τριβέλλας.