Ην. Βασιλείο: Επένδυση εκατομμυρίων για την αυτόνομη οδήγηση στον αγροτικό τομέα

Μέχρι το 2030, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σκοπεύει να επενδύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό έως και 150 εκατ. λιρών, προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα της χώρας για τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Η ανάπτυξη της Συνδεδεμένης και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας (CAM) είναι το επίκεντρο αυτής της επένδυσης, η οποία αναμένεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον τομέα της γεωργίας της χώρας. Το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας, στη διευκόλυνση της εισόδου σε νέες αγορές και στην απλούστευση των εταιρικών διαδικασιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις δαπάνες.

Το Κέντρο Συνδεδεμένων και Αυτόνομων Οχημάτων (CCAV) του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή αυτόνομης οδήγησης.