Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας στη Λάρισα

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δήμου και ΕΚΕΤΑ

Στην πόλη της Λάρισας και ειδικότερα στην περιοχή του Μεζούρλου, σε δημοτική έκταση 70 στρεμμάτων που παραχωρεί ο Δήμος Λαρισαίων, θα αναπτυχθεί το σύμπλεγμα των νέων υποδομών του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (IBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας ΕΚΕΤΑ 2.0.

Ήδη, υπεγράφη το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του ΕΚΕΤΑ 2.0, που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχει εγκριθεί συγκεκριμένα για το ΙΒΟ προϋπολογισμός συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός συμπλέγματος κτηριακών υποδομών έκτασης 2.300 τ.μ., ερευνητικών υποδομών αιχμής, business center και πρότυπου ψηφιακού κτηρίου.

Οι υποδομές αυτές, που προορίζονται για τη φιλοξενία 150-200 θέσεων εργασίας, θα αποτελέσουν σημείο συγκέντρωσης όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, που σχετίζονται με την αγρο-ευφυΐα, τη γεωργία ακριβείας, τη βιώσιμη ενέργεια, την κυκλική οικονομία και την εργονομία – εκβιομηχανική.

Τα στάδια του πρότζεκτ

Αναλύοντας το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης αυτής της επένδυσης, ο διευθυντής Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Δρ. Διονύσης Μπόχτης, δήλωσε στην «ΥΧ» ότι «μέχρι τα μέσα του Μαΐου θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση οι προμελέτες του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ, περί τα μέσα του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η επιλεξιμότητα των δαπανών μελέτης και κατασκευής, ενώ η δημοπράτηση και η ανάθεση στον ανάδοχο του έργου αναμένεται να γίνει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023.

Στη βάση του ως άνω προγραμματισμού (για το οποίο έχουμε δέσμευση προς το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να λάβει χώρα στο τέλος του 2025. Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της προμελέτης».

Τα πολλαπλά οφέλη για την παραγωγή

Σύμφωνα με τον κ. Μπόχτη, η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας, έρευνας και εφαρμογής στο κέντρο της Θεσσαλίας, που θα είναι στοχευμένο στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, θα έχει πολλαπλά οφέλη στην πρωτογενή παραγωγή. «Θα προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον ερευνητικής εξέλιξης για τους νέους επιστήμονες, αλλά και θα υποστηρίξει τον επαναπατρισμό επιστημόνων που έχουν αποκτήσει εργασιακή και επιστημονική εμπειρία που θα φέρει προστιθέμενη αξία τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και στη χώρα ευρύτερα», σημειώνει.

Μάλιστα, προσθέτει ότι «ο στόχος του ΙΒΟ είναι να φέρει την αγρο-τεχνολογία στην παραγωγή, αλλά και τους παραγωγούς στην αγρο-τεχνολογία. Η επιλογή της φυσικής θέσης του ινστιτούτου στο κέντρο της Θεσσαλίας θα λειτουργήσει ως επιταχυντής αυτού του στόχου. Ακόμη ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προσφερθεί στον αγρο-διατροφικό τομέα είναι η απόκτηση από την πλευρά του αγροτικού κόσμου ενός τεχνολογικού ‘‘συμπαίκτη’’ και παρόχου τεχνογνωσίας προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της παραγωγής, με την ταυτόχρονη στόχευση στην ελαχιστοποίηση του κόστους.  Και, φυσικά, ευρωπαϊκή πρωτοτυπία θα αποτελέσει η πρότυπη πλήρως ρομποτική και ‘‘διασυνδεδεμένη’’ φάρμα, που θα λειτουργήσει ως χώρος μελέτης και ελέγχου των εφαρμογών των τεχνολογιών αιχμής στην γεωργία που θα αναπτύσσονται από τις ερευνητικές ομάδες του ΙΒΟ. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως χώρος επίδειξης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων από τις έρευνες και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών».