ΗΠΑ: Καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας έφερε η παρακολούθηση μέσω δορυφόρου

της Ελένης Ριζάκη

Μία βελτιστοποιημένη διαδικασία λίπανσης και άρδευσης των καλλιεργειών προσφέρει σε παραγωγούς των ΗΠΑ πλατφόρμα λογισμικού εταιρείας αγροτεχνολογίας, σε συνεργασία με τη γνωστή αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Airbus. Η τελευταία παρέχει δεδομένα μέσω δορυφόρου της, τα οποία αξιοποιούνται από την πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, η καλλιέργεια απεικονίζεται λεπτομερώς σε υψηλή ανάλυση.

Μέσω πολυφασματικής απεικόνισης αποτυπώνονται οι καλλιεργητικές συνθήκες στο χωράφι, βοηθώντας τους αγρότες να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τα κτήματα και τις σοδειές τους. Χάρη στην εν λόγω τεχνολογία, οι παραγωγοί μπορούν να λιπαίνουν και να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους με στοχευμένο τρόπο, κάτι που έχει δύο οφέλη:

Πρώτον, περιορίζεται η εκτεταμένη χρήση νερού και λιπασμάτων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται ή ενισχύονται οι καλλιεργητικές αποδόσεις. Δεύτερον, οι παραγωγοί μπορούν να αυξήσουν τα καθαρά τους κέρδη και, μάλιστα, σε μια περίοδο που οι τιμές λιπασμάτων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Πώς προέκυψε το εγχείρημα

Αρχικά, η εταιρεία που ανέπτυσσε την πλατφόρμα λογισμικού στράφηκε κυρίως σε drones για την απεικόνιση και τη διαχείριση της καλλιέργειας. Ωστόσο, η χρήση drones για αυτές τις λειτουργίες δεν θεωρήθηκε ιδανική λύση, καθώς υποχρέωνε τους παραγωγούς να επισκέπτονται πολύ συχνά τα κτήματά τους για να ελέγξουν τις καλλιέργειές τους, κάτι που μακροπρόθεσμα ήταν και πιο κοστοβόρο.

Αντίθετα, η συνεργασία που ξεκίνησε το Μάιο ανάμεσα στην εταιρεία αγροτεχνολογίας με την Airbus σήμαινε δορυφορική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης, η οποία συνετέλεσε στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής.