Ήπειρος: Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας στον αγροδιατροφικό τομέα μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών

Τη δράση «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών» ενεργοποιεί τον Ιανουάριο η Περιφέρεια Ηπείρου. Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία, την ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αγροδιατροφής, Δημιουργικής βιομηχανίας και Ιατρικής.

Η δράση, με συνολική δημόσια δαπάνη έως 1 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε ΑΕΙ ή Ειδικούς Λογαριασμούς Έρευνας, Ερευνητικούς Φορείς, Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων (υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης) με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι προτάσεις θα υποβληθούν από τις 18/1/ 2021 έως 31/5/ 2021.