Υπομέτρο 6.3 – ΠΑΑ 2014-2020: Ενδιαφέρον, αλλά για λίγους

χέρια φυτέουν στο χωράφι

Ένα πολύ ενδιαφέρον υπομέτρο που αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα, καθώς ήδη ολοκληρώθηκε το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ των μελών της επιτροπής παρακολούθησης, είναι το 6.3: «Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Σκοπός του μέτρου είναι η ενθάρρυνση των μικρών παραγωγών για ανάπτυξη των γεωργικών του εκμεταλλεύσεων με ποσό ενίσχυσης 14.000 ευρώ. Το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου είναι 70 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο, όπως είναι εύκολο να διαπιστώσουμε, επαρκεί μόνο για 5.000 παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, δύο είναι τα τινά: Ή να γίνει υπερδέσμευση του ποσού και να ενταχθούν περισσότεροι παραγωγοί, ή να προχωρήσουν σε «σκληρά» μέτρα επιλεξιμότητας, με σκοπό να περιορίσουν τους υποψηφίους.

γράφει ο Θανάσης Κούντριας,
πρόεδρος στην «ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», αντιπρόεδρος γεωπονικού συλλόγου Μαγνησίας

Ας αναφέρουμε λίγα λόγια για το συγκεκριμένο μέτρο.

Το Υπομέτρο 6.3 «Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» ανήκει στο Μέτρο 6: «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών». Αν και ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί η Υπουργική Απόφαση ούτε η πρόσκληση του μέτρου, παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους. Το υπομέτρο αφορά παραγωγούς που έχουν ηλικία έως 61 ετών και είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έχουν κάνει ΟΣΔΕ κατά το έτος 2018 και το σύνολο των καλλιεργειών τους έχει τυπική απόδοση από 5.000 έως και 7.999 ευρώ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε περιοχή έως 5.000 κατοίκους και επιπλέον το ατομικό εισόδημα με βάση τα φορολογικά στοιχεία θα πρέπει να μην ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το οικογενειακό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15.000 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως όσοι έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενα μέτρα νέων γεωργών, τα νομικά πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς, καθώς και άλλα κοινά εταιρικά σχήματα, δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι.

Εικάζεται πως θα δοθεί προτεραιότητα σε παραγωγούς, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας, όπως και στα περισσότερα προγράμματα. Επιπλέον, σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον, σε παραγωγούς με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και στους παραγωγούς που διαθέτουν από τώρα την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

Ευελπιστούμε να υπάρξουν αλλαγές ως προς τα κριτήρια, καθώς από τη μέχρι τώρα αξιολόγηση των υποψηφίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο μέτρο, τουλάχιστον από το δικό μας γραφείο, το ποσοστό των παραγωγών που πληροί τα κριτήρια και μπορεί πράγματι να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας είναι κάτω του 5% του συνόλου ενδιαφερομένων.  

Το ύψος ενίσχυσης που θα αναλογεί σε κάθε παραγωγό, όπως προαναφέρθηκε, είναι 14.000 ευρώ το οποίο και ο δικαιούχος θα εισπράξει σε δύο δόσεις: Το 70% του ποσού θα δοθεί με την απόφαση ένταξης και το 30% του ποσού με την τήρηση των δεσμεύσεων. Ως διάρκεια του μέτρου ορίζεται η πενταετία από την απόφαση ένταξης. Ως κύρια δέσμευση του προγράμματος θεωρείται η απόκτηση του τίτλου «επαγγελματία αγρότη» κατά την ολοκλήρωσή του. Βέβαια, με στόχο την αύξηση της μοριοδότησης των υποψηφίων, οι δεσμεύσεις δύνανται να διαφέρουν ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο του κάθε παραγωγού.

Σε αυτό το σημείο σας παρουσιάζουμε παρακάτω έναν ενδεικτικό πίνακα για το σύνολο των εκτάσεων (στρ.) ανά καλλιέργεια για κάποιες βασικές καλλιέργειες που μπορούν να ενταχθούν:  

Α/Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡ. ΑΠΟ:

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡ. ΕΩΣ:

1

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

505,70

9,90

15,80

2

ΚΑΡΥΔΙΑ

505,70

9,90

15,80

3

ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

961,20

5,30

8,30

4

ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ

686,80

7,30

11,60

5

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

158,30

31,60

50,50

6

ΒΑΜΒΑΚΙ

151,60

33,00

52,70

7

ΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

188,20

26,60

42,50

8

ΕΛΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

295,30

17,00

27,00

9

ΑΧΛΑΔΙΑ

675,00

7,50

11,80

10

ΜΗΛΙΑ

675,00

7,50

11,80

11

ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

32,40

154,50

246,00

12

ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

41,10

122,00

194,50

13

ΚΡΙΘΑΡΙ

36,40

137,50

219,70

14

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

505,70

9,90

15,80

15

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1.177,50

4,25

6,70

16

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

1.177,50

4,25

6,70

 

Συνοψίζοντας, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική ανάσα βιωσιμότητας για τους μικρούς παραγωγούς. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία σε υφιστάμενους παραγωγούς που επιδίωξαν την ενασχόλησή τους με τη γεωργία χωρίς κάποια πριμοδότηση, να επενδύσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ενδυναμώσουν οι μικρές υφιστάμενες γεωργικές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση ο αγροτικός τομέας.