Ηράκλειο: Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού – Σε ποιους απευθύνεται

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού 2021-2023, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει σχετικά με την υλοποίηση  νέου με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού 2024-2025».

Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι νόμιμων και μόνιμων υφιστάμενων εγκαταστάσεων  και ειδικότερα:

Α) Αρδευτικών  (γεωτρήσεις, φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κλπ) με άδεια χρήσης νερού σε ισχύ,

Β) Κτηνοτροφικών, με άδεια εγκατάστασης_ λειτουργίας σε ισχύ και

Γ) Θερμοκηπιακών, εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Ν. Πλαστήρα 100, 2ος όροφος και μέχρι στις Παρασκευή 15/12/23.

Υπογραμμίζεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα  είναι

  1. η κατοχή Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με ημερομηνία έκδοσης μετά την 01/01/23, και
  2.  η νομιμότητα της εκάστοτε εγκατάστασης, όπως σε κάθε περίπτωση προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία,

οι οποίες πρέπει και να πληρούνται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την περίοδο ολοκλήρωσης του έργου.

Για περισσότερες διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με στοιχεία επικοινωνίας: Γιανναδάκη Στέλλα, τηλ.:2813407960 & e-mail: [email protected]

Πηγή: neamatia.gr